Inlägg av Eva Bökman

Nytt från Groningen!

Lyssna Nu finns ett nytt nummer av “Journal of Deafblind Studies on Communication” publicerat, med bland annat artiklar och konferensrapporter. En artikel handlar om det pågående projektet ”Bua-mi” i Norge, där friluftslivet och meningsfullt arbete utomhus använts som ett stöd för språkutveckling hos unga vuxna med medfödd dövblindhet. Här kan du läsa ”Journal of Deafblind […]

Master i dövblindhet vid Groningen University

Lyssna I september 2020 startar ett tolv månader långt masterprogram i dövblindhet vid universitetet i Groningen (Nederländerna). Programmet är framtaget för att utveckla färdigheter i att analysera effekterna av kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet på utveckling, daglig funktion och livskvalitet. Kunskaperna ska vara tillämpbara i samband med forskning, bedömning och för att kunna ge olika insatser. […]

Ny webbaserad föreläsningsserie i sommar – ”Living with Deafblindness in a New Reality”

Lyssna Under pågående krishantering av covid-19 uppmärksammar Deafblind International (DbI) möjligheten att tillsammans problematisera, dela kunskap och hitta lösningar för personer som har dövblindhet. Den 22-26 juni (vecka 26) kommer DbI att erbjuda en serie webbaserade föreläsningar med det gemensamma temat ”Living with Deafblindness in a New Reality” (”Att leva med dövblindhet i en ny […]

23-24 september 2020: Fortbildningsdagar dövblindtolkning

Lyssna Målgrupp: Kursen riktar vi till dig som arbetar med personer som har kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Innehåll: Vi kommer att varva teoretiska lektioner med praktiska övningar i bland annat socialhaptiska signaler och syntolkning. Kursdagarnas innehåll utgår från de erfarenheter och kunskaper deltagarna i gruppen har. Mer information om kursen finns här Kursledare: Linda Eriksson […]

1-2 april 2020: Temakurs i ledsagning, syntolkning och socialhaptiska signaler

Lyssna Målgrupp: Kursen riktar vi till dig som arbetar med personer som har synnedsättning eller kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Innehåll: Under två innehållsrika dagar får du en introduktion i ledsagning, syntolkning och socialhaptiska signaler, vilket är viktigt att ha kunskap om i det arbete du utför. Vi kommer att röra oss i både inne- och […]

4 november 2020: Temadag om dövblindhet för synrehabiliterare

Lyssna INSTÄLLD! Temadagen kommer att flyttas till hösten 2021. Varmt välkommen till en skräddarsydd temadag om dövblindhet för dig som arbetar med synrehabilitering!  Datum: 4 november 2020, kl 9-16:30 Plats: Folkets Hus Stockholm, Barnhusgatan 12-14 (konferenslokal 202) Konferensavgift: 800 kr Program 09.30-10.00 Registrering och fika 10.00-10.30 Inledning Lena Göransson, verksamhetschef Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 10.30-11.25 […]