Inlägg av Eva Bökman

Ny katalog för aktiveringskurser på Mullsjö folkhögskola 2021

Lyssna Aktiveringskurserna på Mullsjö folkhögskola arrangeras i samverkan med Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Målen för kurserna är att ge personer med dövblindhet mer kunskap om dövblindhet/syn- och hörselnedsättning, ökad delaktighet och möjlighet att påverka sitt liv. Kurserna ger kunskap som skapar nytta i vardagslivet och bör vara en del av deltagarens […]

Råd till dig som känner eller i ditt yrke möter personer med dövblindhet

Du kanske inte brukar ta initiativet till att kontakta personer med dövblindhet? Eller kanske de sätt som ni vanligtvis har kontakt på inte fungerar nu när myndigheterna rekommenderar fysiskt avstånd? Mattias Ehn, med dr och leg psykolog Dövblindteamet i Stockholm, påminner om behovet att tänka annorlunda under pågående coronapandemi. Emilia Goodwill Keller,  kommunikationspedagog inom Dövblindteamet i Stockholm, kompletterar råden med vad du bör tänka på när en fysisk kontakt ändå är nödvändig.