Inlägg av Eva Bökman

Nya översiktsartiklar från SUITCEYES om dövblindhet, funktionsnedsättning och ny teknik

Lyssna Forskare från Tyskland, Grekland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien har skrivit arbetsdokument om nationell lagstiftning och politik om dövblindhet, mänskliga rättigheter och ny teknik. Syftet med översikterna var att beskriva vilka lagar och policys som finns på dessa områden. Underlaget från de fem ländernas rapporter ger stöd för det fortsatta arbetet i projektet SUITCEYES, som […]

Forskningsmetoder inom dövblindområdet – NKDB bjuder in till tre webbinarier

Under våren kommer Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) i Norge att erbjuda en serie webbinarier med stöd av sitt forskningsnätverk. Serien består av tre delar och startar torsdag 28 januari kl 12-15. Den är relevant för alla som är intresserade av kunskapsutveckling kring tjänster för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.