Inlägg av Eva Bökman

Master i dövblindhet vid Groningen University

Lyssna I september 2020 startar ett tolv månader långt masterprogram i dövblindhet vid universitetet i Groningen (Nederländerna). Programmet är framtaget för att utveckla färdigheter i att analysera effekterna av kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet på utveckling, daglig funktion och livskvalitet. Kunskaperna ska vara tillämpbara i samband med forskning, bedömning och för att kunna ge olika insatser. […]

Ny webbaserad föreläsningsserie i sommar – ”Living with Deafblindness in a New Reality”

Lyssna Under pågående krishantering av covid-19 uppmärksammar Deafblind International (DbI) möjligheten att tillsammans problematisera, dela kunskap och hitta lösningar för personer som har dövblindhet. Den 22-26 juni (vecka 26) kommer DbI att erbjuda en serie webbaserade föreläsningar med det gemensamma temat ”Living with Deafblindness in a New Reality” (”Att leva med dövblindhet i en ny […]

23-24 september 2020: Fortbildningsdagar dövblindtolkning

Lyssna Målgrupp: Kursen riktar vi till dig som arbetar med personer som har kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Innehåll: Vi kommer att varva teoretiska lektioner med praktiska övningar i bland annat socialhaptiska signaler och syntolkning. Kursdagarnas innehåll utgår från de erfarenheter och kunskaper deltagarna i gruppen har. Mer information om kursen finns här Kursledare: Linda Eriksson […]

1-2 april 2020: Temakurs i ledsagning, syntolkning och socialhaptiska signaler

Lyssna Målgrupp: Kursen riktar vi till dig som arbetar med personer som har synnedsättning eller kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Innehåll: Under två innehållsrika dagar får du en introduktion i ledsagning, syntolkning och socialhaptiska signaler, vilket är viktigt att ha kunskap om i det arbete du utför. Vi kommer att röra oss i både inne- och […]