Inlägg av Eva Bökman

Funktionsrätt Sverige startar rättighetsbyrå med stöd från Arvsfonden

Nkcdb gratulerar Funktionsrätt Sverige som i höst kommer att starta ett treårigt projekt för att bygga upp en rättighetsbyrå för personer med funktionsnedsättning! Visionen är att Funktionsrättsbyrån ska bli en stark rikstäckande aktör dit människor med funktionsnedsättning kan vända sig för att få individuellt stöd för att kunna ta tillvara sina rättigheter.

Brist på forskning om insatser till vuxna med dövblindhet

Förväntningarna var stora. 5891 vetenskapliga artiklar om insatser för vuxna med dövblindhet borde rymma mycket användbar kunskap om habilitering och rehabilitering.
− Vi blev så klart besvikna när vi till slut bara hittade 24 studier som fyllde kraven, säger författarna till Nkcdb:s kunskapsöversikt, Camilla Warnicke och Ann-Sofie Sundqvist, båda forskare vid Örebro universitet.

Stöd för att få igång fler i Zoom

Lyssna Att leva med dövblindhet innebär för många en känsla av isolering och brist på meningsfulla aktiviteter. Detta har under pandemin blivit ett ännu större problem, då nästan alla aktiviteter antingen är inställda eller sker på distans. Ju längre tid isoleringen pågår, desto större skada gör den. Pandemin har påverkat oss alla. Inte minst har […]

Stödet till personer med dövblindhet är ojämlikt, men regionernas engagemang är stort

För personer med dövblindhet beror hjälpen på var i landet de bor. Tio av landets 21 regioner saknar riktade medel till målgruppen. Trots att den psykiska ohälsan är stor kan samtalsterapi bara erbjudas i fyra regioner. Hälften av landets regioner kan varken ge utbildning i teckenspråk eller i att använda BankID eller Swish. Kompetens om dövlindspecifika hjälpmedel saknas i lika många.
− Men engagemanget finns i alla regioner. Personalen vill verkligen göra ett bra jobb, säger Anita Dath, projektledare för Nkcdb:s kartläggning av situationen i landet.