Inlägg av Eva Bökman

Ny katalog för aktiveringskurser på Mullsjö folkhögskola 2021

Lyssna Aktiveringskurserna på Mullsjö folkhögskola arrangeras i samverkan med Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Målen för kurserna är att ge personer med dövblindhet mer kunskap om dövblindhet/syn- och hörselnedsättning, ökad delaktighet och möjlighet att påverka sitt liv. Kurserna ger kunskap som skapar nytta i vardagslivet och bör vara en del av deltagarens […]