Inlägg av admin_nkcdb

Ny hemsida

Lyssna En ny hemsida håller på att ta form men mycket återstår att göra. Vi på NKCdb vill att vår nya hemsida ska omfatta såväl behoven av information som diskussion. Hemsidan kan bli en mötesplats där professionella, brukare och anhöriga kan hämta information, men också ta del av andras erfarenheter t ex genom bloggar eller […]

2011

Lyssna Året på NKCdb har i hög grad präglats av genomlysning, utvärdering och flytt av kontor. Numera finns vårt kontor på Kungsgatan 36 i Norrköping. Vi tog själva initiativ till en intern utvärdering av verksamhetsåren 2003-2010, vilken har genomförts av docent Ann-Christine Gullacksen, Malmö högskola. Dessutom har Statskontoret, på uppdrag av regeringen, genomfört en översyn […]