Inlägg av admin_nkcdb

SRF erbjuder ny kurs i synkunskap

Lyssna Synskadades Riksförbund har tagit fram en utbildning för dig som arbetar med personer med synnedsättning och för dig som vill ha komplett utbildning till syninstruktör. Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om hur synskadade kan ges stöd i sin hemmiljö, samt ge träning i användning av förskrivna hjälpmedel. Kursen startar 12 oktober […]