Silverörat 2015 till Ann-Christine Gullacksen

Årets silveröra har tilldelats Ann-Christine Gullacksen!

Det delades ut av Svenska Audiologiska Sällskapet vid Audiologisk dag i Härnösand den 4 nov med följande motivering:

”Årets mottagare av utmärkelsen Silverörat har genom sin forskning bidragit till att öka kunskap och förståelse för vad det innebär att leva med hörselnedsättning. Hon har skapat olika förklaringsmodeller som utgår från brukarnas beskrivningar. Med modellen för livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder har hon bidragit med en teoretisk referensram som är viktig i hörselrehabiliteringen, både för brukare, anhöriga samt för professionella inom området. Hon har genom sin forskning och sina publikationer gjort betydande insatser för hörselrehabiliteringen i Sverige.”

För oss som är verksamma inom dövblindområdet har Ann-Christines forskning om livsomställning haft stor betydeles, både inom och utom landet. Hon har inspirerat, handlett, undervisat och samverkat med såväl brukare som professionella i olika sammanhang.

Grattis till utmärkelsen önskar vi på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor!

 

Läs mer på Svenska Auidiologiska Sällskapets sida