Är PDF-filer tillgängliga?

Det enkla svaret är ”Ja – om de är rätt gjorda”. Men det kan behövas lite mer förklaring.

Ett tillgängligt PDF-dokument kan läsas och hanteras med samma tangenttryckningar som en webbsida. I vissa fall kan man dock behöva hoppa till nästa/föregående sida med Pagedown/PageUp. Man bör använda programmet Adobe Acrobat Reader för att läsa den, de vanligaste alternativen ger inte skärmläsarna tillgång till innehållet.

Inskannad bild inte tillgänglig

Men vilka PDF-dokument är då inte tillgängliga? Den vanligaste anledningen är att filen helt enkelt inte innehåller en text utan bara bild. Det kan vara en inskannad bild av en text, vilket gör att den går att läsa med ögonen men inte med en skärmläsare.

Detta är normalt väldigt enkelt att upptäcka även utan att själv ha någon skärmläsare – zooma upp texten så den blir stor. Blir det lite tecken ojämnare i konturen ju större de blir så är det en bild och inte en text. Ser du något annat den tryckta texten, som handskriven text, gem eller liknande kan man också direkt gissa att det är en bild av ett papper och inte en text.

Titta på dokumentets egenskaper

Det finns också möjlighet att när man skapar PDF:n ställa in att skärmläsare inte får lov att komma åt texten. Detta är också lätt att kontrollera utan skärmläsare genom att titta på dokumentets egenskaper. Under Arkiv-menyn i Acrobat Reader finns ett val Egenskaper.

Väljer du detta får du en dialogruta med flera flikar. Öppna fliken säkerhet och se vad som står på raden ”Innehållskopiering för tillgänglighet”. Är det ”Inte tillåtet” kommer texten inte att gå att läsa med skärmläsare.

 

Bilden visar dialogboxen där det står "Innehållkopiering för tillgänglighet: Tillåtet"Som en avslutning vill vi säga att det är en sak att innehållet är tillgängligt för skärmläsare – en annan att den är lättläst och lätt att navigera i. Förenklat gäller samma regler här som när man skapar tillgängliga webbsidor – namnge bilder och kontroller på rätt sätt, se till att läsordningen är logisk och så vidare.

Även om texten är tillgänglig att läsa, kan den om man läser med en skärmläsare komma i helt fel ordning. Är det ett formulär kan det vara svårt att veta vilket skrivfält man är i osv. Men det beror igen på hur den är skapad.

OCR-program

Vad gör man om en PDF inte är tillgänglig? Det enklaste är att använda ett textigenkänningsprogram, även kallat OCR-program, som OmniPage, Finereader m fl. I JAWS är en av dessa inbyggda, så har man JAWS 16 eller högre kan man med ett enkelt kommando be JAWS att tolka bilden till text så att den går att läsa.

Har man inte JAWS 16 eller högre, men något av de andra OCR-programmen brukar det räcka med att högerklicka (eller anropa snabbmenyn med tangenten) på dokumentet så får man alternativ om att göra om dokumentet till text.

Exakt vad det heter är olika för olika program, men normalt behöver man alltså inte skriva ut och skanna in dokumentet utan kan låta datorn tolka det direkt. Resultatet är dock inte bättre än om man skrivit ut det och skannat in det igen. Är det en dålig bild blir det ett dåligt resultat.