Apptips: ResLedaren, Reseplaneraren i Sverige

Logo för appen ResLedaren

Operativsystem: iOS, Android

Pris: Gratis (2017-03-15)

Av Ronnie Widmark

Årets andra apptips lyfter fram en reseplanerare att kunna använda i hela Sverige. Nu har jag visserligen inte testat appen med alla bussar och tåg i vårt avlånga land, men enligt utvecklaren skall den täcka all kollektivtrafik. Annars finns det en uppsjö av appar som endast täcker lokaltrafik eller vissa färdsätt. SJ får som exempel lovord från personer med synskada för deras app om tågtrafik och den kan vi återkomma till i senare apptips. Men fördelen med ResLedaren bör vara att du slipper lära dig flera olika appar beroende på vart och hur du skall resa.

Denna app är främst skapad i syfte att ge extra stöd för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Detta blir tydligt genom att planeringen av resa går genom fem tydliga steg utan en massa alternativ som riskerar att skapa förvirring. När man skapar sin resa ingår checklistor och påminnelser som två att dessa fem steg. ResLedaren finns att använda till båda operativsystemen, iOS och Android.

Exempel på hur appen skulle kunna användas av person med dövblindhet:

Tack vare att ResLedaren bygger på steg för steg-moment blir användandet mer förutsägbart vilket underlättar för bland annat personer som använder punktdisplay. Här är alltså exempel på när andras behov av struktur i tekniska hjälpmedel även kan gynna personer med dövblindhet. Jag ser även möjlighet i funktionen att kunna dela med sig av sin resa till sin ledsagare i förväg genom sms. Tack vare denna funktion kan tryggheten öka i att man vet om att någon annan också har koll på vilken resväg och tidpunkter som är inplanerade. Knappar och länkar innehåller tydlig information till skärmläsaren vilket också ökar tillgängligheten. Personer med synskada utan behov av skärmläsare kan uppskatta appen eftersom den visuella tillgängligheten är högre än vanligt genom ren bakgrund med stora tydliga knappar. Dock är standarinställningen med vit bakgrund vilket kan blända onödigt mycket. Men det fungerar bra att invertera färgerna i hjälpmedelsfunktionerna för både iOS och Android. I all sin enkelhet följer också begränsade möjligheter till anpassningar av funktioner i appen. Det behöver dock inte vara fel eftersom extra tillgänglighet för personer med dövblindhet ofta styrs från hjälpmedelsfunktioner i operativsystemet.

Men glöm inte, om målsättningen med att använda appen är en ökad självständighet i vardagen, är det viktigt att avsätta extra tid för utbildning och support.

Länkar till information om appen på AppSök:
iOS – https://www.appsok.se/appar/resledaren-reseplaneraren-i-sverige-slulvl-mm-ios
Android – https://www.appsok.se/appar/resledaren-en-reseplanerare-android

Länk till utvecklarens hemsida:
http://www.resledaren.se/

Länk till appen på iTunes store:
https://itunes.apple.com/se/app/resledaren/id930501682?mt=8