Applådera

Gör så här

– Lägg båda J-händernas handflator mot t.ex. ryggen.
– Klappa växelvis med båda händerna så länge applåderna pågår. När applåderna avtar, blir rörelsen långsammare och lättare.

Illustration av signalen för att applådera