Ångra med ctrl+Z

Gör så här

– Sätt pekfingrets fingertopp mot till exempel ryggen eller överarmen.
– Rita långsamt och tydligt ett spegelvänt C med fingret.
– Börja nerifrån så att rörelsen görs moturs som en pil ”tillbaka”

illustration för signalen ångra med ctrl+Z