8 december: Dövblindhet och mänskliga rättigheter i ett svenskt perspektiv

Foto: porträtt Ola LinderMänskliga rättigheter ska gälla alla och envar, men hur ser det ut för personer med dövblindhet i Sverige?

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) uppmärksammar den internationella dagen för mänskIiga rättigheter med ett angeläget webbinarium. I den här föreläsningen kommer Ola Linder att utgå från Funktionsrättskonventionen och jämföra med olika välfärdsfrågor i Sverige som LSS, färdtjänst och tolktjänst. Utöver sitt uppdrag på Nkcdb är Ola anställd på Funktionsrätt Sverige samt även ideellt engagerad i svenska sektionen av den Internationella juristkommissionen och Disability Rights Defenders Sweden.

Du behöver inte föranmäla deltagande, anslut dig samma dag via möteslänken nedan.

Datum och tid: torsdag 8 december kl 08:30-09:30
Plats:
digitalt via plattformen Zoom
Föreläsare: Ola Linder, jurist och anlitad som sakkunnig i juridiska frågor på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. 

Webbinariet kommer att vara skriv- och teckenspråkstolkat. Under den avslutande delen kommer Ola Linder att svara på deltagarnas frågor.

ANSLUT TILL FÖRELÄSNINGEN PÅ ZOOM HÄR