Härlig sommar önskar vi på Nkcdb!

År 2016 är det sista verksamhetsåret för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor i denna avtalsperiod och under hösten kommer en ny upphandling av verksamheten att ske. Med en snabb tillbakablick kan vi konstatera att vi under dessa snart fyra år har fått träffa många engagerade och trevliga personer runtom i landet och haft förmånen att få jobba med många olika meningsfulla uppgifter. Vi har nått ut till fler och fler personer för varje år genom kurser, temadagar, konsultationer, publikationer, vår hemsida, sociala medier etc. Behovet av kunskap är dock fortfarande stort och efterfrågan ökar hela tiden. När man lärt sig en del om dövblindhet inser man snabbt att man behöver kunna ännu mer för att kunna erbjuda ett bra dövblindspecifikt stöd.

Den nya hemsidan, www.nkcdb.se, har nu tagits i bruk. Här publiceras kontinuerligt reportage och nyheter om dövblindhet. Under våren har det bland annat varit fokus på anhöriga, teknik, jämställdhet, rättigheter och aktuell forskning. Vi har också tagit fram en artikelsamling om hur man i Norge utarbetat en tvärfacklig modell för att optimera syn- och hörselfunktion hos personer med dövblindhet. Under de senaste åren har IKT-arbetet varit ett högprioriterat område. Vi har nu ett expertstöd som består av en grupp konsulter med uppdrag att ge kunskapsstöd till alla som provar ut och förskriver IKT-hjälpmedel till personer med dövblindhet, landsting, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommuner och andra. På vårt IKT-forum, www.nkcdb.se går det att ställa frågor och få svar om IKT. Våra experter bloggar också regelbundet om ny teknik, allt från praktiska vardagstips till vad som händer inom teknikutveckling och forskning.

Vi har i samarbete med Örebro universitet tagit fram en internationell forskningsöversikt som också går att hitta på hemsidan. Under 2016 har den uppdaterats och utvecklats ytterligare. Den innehåller nu över 3 200 vetenskapliga artiklar som under våren kategoriserats i 17 olika områden, vilket gör den mer tillgänglig att söka i. Nästa steg blir att prioritera och ta fram tillgängliga kunskapsöversikter, ett arbete som vi hoppas kunna påbörja under hösten 2016. Vårt långsiktiga och omfattande utvecklingsarbete med att ta fram en vägledning för dövblindspecifik habilitering och rehabilitering går framåt och ambitionen är att delar av vägledningen ska finnas tillgänglig på hemsidan vid årsskiftet.

På nordiskt ledarforum i juni i år antogs en revidering av den nordiska definitionen av dövblindhet och den håller nu på att översättas så att vi får en svensk version. Så fort den är klar kommer vi att sprida den.

Planeringen av 2016 års nationella dövblindkonferens den 19 oktober i Stockholm pågår för fullt och temat är Tekniken i vardagen – en inspirationsdag om IKT och dövblindhet. Vi hoppas att ni går in på vår hemsida, www.nkcdb.se och anmäler er! Den 20 oktober samlar vi landstingens/regionernas och arbetsförmedlingens kontaktpersoner i dövblindfrågor till en riktad seminariedag kring temat fysisk och psykisk ohälsa hos personer med dövblindhet.

Många av våra aktiviteter löper över lång tid och har som mål att bygga upp hållbara strategier för stöd till personer med dövblindhet och deras närstående. Vi hoppas därför att vi får möjlighet att fortsätta med ett långsiktigt arbete för att skapa förutsättningar för ett jämlikt samhälle, också för personer med dövblindhet.

Till sist… gå in på www.nkcdb.se och välj prenumerera så får du varje torsdag ett mail med veckans nyheter, artiklar och IKT-inlägg. Om du gillar oss på Facebook får du även den vägen del av flera nyheter.

Vi på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor tackar för gott samarbete,många inspirerande möten och önskar en riktigt skön

Bild på ordet sommar skrivet med färgglada bokstäver