5 september: Konsumentprodukter som hjälpmedel

Enligt Socialstyrelsens definition kan även konsumentprodukter vara hjälpmedel, men hur kan man hantera det praktiskt inom regionens hjälpmedelsförskrivning? Är det ens tillåtet att förskriva något som inte är klassat som en medicinteknisk produkt enligt MDR (EU:s regelverk för medicintekniska produkter)?

Region Halland var tidiga med att arbeta med frågan, och har både kunskap och erfarenhet av hur man kan göra. Region Örebro har använt sig av Region Hallands material och utifrån det arbetat fram sitt eget.

Webbinariet kommer att försöka ge en bred grund till vad som gäller enligt MDR och hur man kan följa detta och fortfarande förskriva hjälpmedel utifrån ett behovsperspektiv utan att begränsa sig till medicintekniska produkter.

Datum och tid: torsdag 5 september 08.30-09.30
Plats: Digitalt via plattformen Zoom

Föreläsare:

Elisabeth Lagerkrans, Utredare
Socialstyrelsen, Avdelningen Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Sara Gunnarsson, Hälso- och sjukvårdsstrateg
Region Halland, Kvalitet inom hälso- och sjukvård

Karin Lindberg, Avdelningschef/utvecklare
Region Halland, Resurscentrum för kommunikation Dako

Martin Zakrisson, Enhetschef
Region Örebro Län, Centrum för Hjälpmedel


ANMÄL DIG TILL WEBBINARIET HÄR

Från och med 2024 tar vi in anmälningar till våra webbinarier för att kunna boka tolkar vid behov.

Selfie på Elisabeth Lagerkrans. Foto.
Elisabeth Lagerkrans
Porträttbild på Sara Gunnarsson. Foto.
Sara Gunnarsson
Porträttbild på Karin Lindberg. Foto.
Karin Lindberg
Porträttbild på Martin Zakrisson. Foto.
Martin Zakrisson