5 oktober: Distanskommunikation för alla!

Porträttbild på Karin Jönsson. Foto.
Karin Jönsson, samordnare för teknik och hjälpmedel på Nkcdb.

Att kunna ringa telefonsamtal som gravt hörselskadad eller döv blev möjligt först med texttelefonen. Tack vare utvecklingen av digitala hjälpmedel som förstoringsprogram, skärmläsare och punktskriftsdisplayer blev det sedan även tillgängligt för personer med dövblindhet. Därefter har videosamtal möjliggjort distanskommunikation för teckenspråkiga personer. Det finns ett statsbidrag kopplat till utrustning för elektronisk kommunikation för personer som är döva, gravt hörselskadade, har dövblindhet eller talsvårigheter. Samtidigt har distanskommunikation generellt utvecklats från analoga telefonsamtal till en mängd olika sätt att kommunicera via många olika kanaler som erbjuder videosamtal och chatt – till exempel messenger och whatsapp.

Webbinariet kommer att ge en nutidsbild av distanskommunikationen och vilka möjligheter och begränsningar som finns för personer med dövblindhet. Det kommer även att tas upp en del av konsekvenserna av nedläggningen av det analoga telefonnätet som redan påbörjats och kommer att genomföras under de kommande åren.

Porträttbild på Martin Zakrisson. Foto.
Martin Zakrisson, samordnare elektronisk kommunikation på SPRIDA och medlem i Nkcdb:s teknikgrupp.

Du behöver inte föranmäla deltagande, anslut dig samma dag.

Datum och tid: torsdag 5 oktober kl 08:30-09:30
Plats: digitalt på plattformen Zoom.
Föreläsare: Karin Jönsson, samordnare för teknik och hjälpmedel på Nkcdb och Martin Zakrisson, samordnare elektronisk kommunikation vid SPRIDA samt medlem i  teknikgruppen på Nkcdb.

Webbinariet kommer att vara skriv- och teckenspråkstolkat.
Du behöver inte föranmäla deltagande, anslut dig samma dag.

ANSLUT TILL WEBBINARIET PÅ ZOOM