5 november 2020: Nationell konferens – Med kroppen som redskap

INSTÄLLD! Flyttas till hösten 2021.

Vi är mycket glada över att kunna erbjuda dig som arbetar med personer med syn- och/eller hörselnedsättning/dövblind en mycket intressant och innehållsrik nationell konferens – ”Med kroppen som redskap”.

Datum: 5 november 2020, kl 916:30
Plats: Folkets Hus Stockholm, Barnhusgatan 12-14 (konferenslokal 202)
Konferensavgift: 900 kr

Program

09.00 – 09.30
Fika och registrering

09.30 – 09.45
Inledning
Lena Göransson, verksamhetschef Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Lund

09.45 – 10.45
Den livsnödvändiga beröringen
Helena Backlund Wasling, medicine doktor vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg

10.45 – 11.00
Bensträckare

11.00 – 12.00
Det kroppsliga sinnet och taktila strategier – betydelse för kognitiv och social utveckling
Jude Nicholas, neuropsykolog, Statped og Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Norge

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 13.30
Kroppsmedvetandegrupp för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet
Siv Södergård, sjukgymnast och Annelie Liss, hörselpedagog, Syncentralen Region Örebro län

13.30 – 13.45
Bensträckare

13.45 – 14.30
Kommunikation på ett kroppsligt/taktilt sätt – hur kan vi se en röst som inte hörs?
Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren, seniorrådgivare, Statped Oslo, Norge

14.30 – 15.00
Fika

15.00 – 16.00
Paneldiskussion med dagens föreläsare

16.00 – 16.30
Sammanfattning och avslutning
Lena Göransson, verksamhetschef Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Lund

 

Här kan du ladda ned programmet i pdf-format