5 december: Teknik för personer med medfödd dövblindhet

Det finns många hinder när det gäller teknikanvändning för personer med medfödd dövblindhet och några av de vanligaste vi hör är:

Porträttfoto: Karin Jönsson, Nkcdb.
Karin Jönsson

· Det är svårt att komma på vad som skulle kunna fungera och hur tekniken kan användas utan att det tar tid ifrån allt annat som behöver göras.
· Det är svårt att veta om något fungerar innan man provat, och svårt att motivera ett inköp innan man vet om det fungerar.

Samtidigt finns många goda erfarenheter av teknikanvändning, och det kommer också ständigt nya produkter som skulle kunna vara användbara.

Nkcdb har därför det senaste året arbetat med att samla och dokumentera erfarenheter av användbara produkter. Vi har också köpt in ett antal produkter som kan lånas om man vill prova innan man köper. Det vi hoppas få tillbaka är ytterligare erfarenheter vi kan samla och sprida vidare.

Kvinna 50+ med bruna glasögon, kort mellanblont hår och gråblå ögon. Hon bär en mönstrad blå vit blus. Foto.
Monika Estenberger

På webbinariet kommer vi att presentera hur inspirerande erfarenheter av teknikanvändning publicerats på en ny del av vår hemsida. Vi beskriver också hur det nya teknikbiblioteket fungerar.

Som en avslutning kommer Stefan Thyr, stödpedagog på daglig verksamhet på Mo Gård, att beskriva hur de provat ny teknik och vilken utveckling som skett av både användningsområde och nytta.

Datum och tid: torsdag 5 december  08.30–09.30
Plats: Digitalt via plattformen Zoom
Föreläsare: Karin Jönsson, samordnare teknik och hjälpmedel på Nkcdb, Monika Estenberger, pedagog på Nkcdb, Stefan Thyr, stödpedagog daglig verksamhet på Mo Gård.

En nära bild på Stefan Thyr. Han har mörkt hår och mörkt skägg. Foto.
Stefan Thyr

ANMÄL DIG TILL WEBBINARIET HÄR

Från och med 2024 tar vi in anmälningar till våra webbinarier för att kunna boka tolkar vid behov.