5 december: Nätverk för läkare intresserade av dövblindhet/kombinerad syn- hörselnedsättning

Slutet webmöte för läkare

Porträttfoto i färg på Karin Stenfeldt i rostbrun tröja. Karin har ljust uppsatt hår och bär glasögon med bruna bågar.
Karin Stenfeldt, specialist i hörsel- och balansrubbningar.

Vi är två läkare som är konsulter på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb). Som en del av vårt samarbete med Nkcdb bjuder vi nu in till ett webmöte för att starta ett läkarnätverk där vi kan samverka och dela erfarenheter och kunskap kring dövblindhet. Vi ser fördelar med att ha nätverket knutet till Nkcdb, eftersom vi då får tillgång till den kompetens och infrastruktur som finns vid centret. Kanske kan det också ge oss en stark röst i dövblindfrågor i de fall vi vill informera eller påverka. Nkcdb verkar på uppdrag av Socialstyrelsen och bevakar dövblindfrågor i samhället, utarbetar undervisningsmaterial och är stöd till yrkesgrupper som arbetar med personer med dövblindhet. Däremot har man inte direkt patient-/brukar-kontakt på centret. Knutet till Nkcdb finns redan idag flera nätverk, bland annat för psykologer, kuratorer, kommunikationspedagoger och professionella som arbetar med teknik och hjälpmedel.

Porträttfoto i färg på Ulrika Kjellström. Ulrika har långt utsläppt ljusbrunt hår och bär glasögon med blå bågar. Hon har en svart polotröja under en grå v-ringad tröja och ett halsband med en silverberlock runt halsen.
Ulrika Kjellström, specialist i ögonsjukdomar.

Inbjudna till webmötet är alla läkare som träffar patienter med kombinerade syn- hörselnedsättningar/dövblindhet eller på annat sätt är intresserade av dövblindfrågor. Förutom specialister i Hörsel- och balansrubbningar, ÖNH-läkare och ögonläkare är allmänläkare, barn- och ungdomspsykiatriker, vuxenpsykiatriker, neurologer, habiliteringsläkare och genetiker med flera välkomna i nätverket.

Sprid informationen till kollegor du tror kan vara intresserade!

Program:
– Presentation av Nkcdb och vilka resurser som finns där
– Presentation av oss som deltar i mötet
– Vad är dövblindhet? Definition och konsekvenser av dövblindhet. Översikt av de klassiska diagnoserna.
– Varför nätverkande? Syfte, arbetssätt, vad vill deltagarna? Diskussion och beslut om hur nätverket vill gå vidare.

Kvinna i 50-årsåldern med kort, lite grått hår. Snedlugg. Runda, nästan osynliga glasögon. Leende med huvudet lite på sned. Foto.
Helene Engh, verksamhetschef på Nkcdb.

Datum och tid: tisdag 5 december kl 15.30-16.30
Plats: Digitalt. Länk mejlas ut till anmälda deltagare.
Föreläsare: Karin Stenfeldt, Ulrika Kjellström, Helene Engh
Sista anmälningsdag: 29 november

Var god meddela vid anmälan om du är i behov av teckenspråkstolk eller skrivtolk.

MEJLA DIN ANMÄLAN HÄR