4 november 2020: Temadag om dövblindhet för synrehabiliterare

INSTÄLLD! Temadagen kommer att flyttas till hösten 2021.

Varmt välkommen till en skräddarsydd temadag om dövblindhet för dig som arbetar med synrehabilitering! 

Datum: 4 november 2020, kl 9-16:30
Plats: Folkets Hus Stockholm, Barnhusgatan 12-14 (konferenslokal 202)
Konferensavgift: 800 kr

Program

09.30-10.00
Registrering och fika

10.00-10.30
Inledning
Lena Göransson, verksamhetschef Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

10.30-11.25
”Talförståelse som audiovisuellt fenomen”
Rolf Mjønes, audiograf Eikholt, Norge

11.30-12.00
”Att använda dövblindtolk”
Linda Eriksson, pedagog Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

12.00-13.00
Lunch

13.00-13.50
”Optik för bättre kommunikation”
Jörgen Gustafsson, optiker och PhD

14.00-14.30
”Synbedömning på barn med dövblindhet”
Annika Södergren, synpedagog Resurscenter syn (SPSM) och Ingrid Axelsson, synpedagog Stockholms syncentral

14.30-15.00
Fika

15.00-15.20
”Mobility för personer med dövblindhet”
Gabriella Gloria, synpedagog Västra Götalandsregionens dövblindteam

15.25-16.15
Kombinationer av hjälpmedel vid kombinerade funktionsnedsättningar
Jenny Widmark, Karin Jönsson och Thomas Ragnarsson, expertgruppen för teknik och hjälpmedel vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

16.15-16.30
Vad kan Nkcdb bidra med? Vad kan vi hjälpa varandra med?

16.30
Avslutning – tack för i dag!

 

Här kan du ladda ned programmet i pdf-format