30 mars: Att växa upp med en förälder som har dövblindhet

Ockragul framsida med texten "Min pappa har dövblindhet" och en ungdom som ligger på mage och stödjer huvudet mot handen. Illustration.

Att växa upp med en eller två föräldrar som lever med dövblindhet ger annorlunda uppväxtvillkor, jämfört med någon som har seende och hörande föräldrar. Det kan innebära både att behöva möta utmaningar och att få speciella erfarenheter som man har nytta av hela livet. Det kan också medföra att man bär på en del funderingar som vuxenvärlden behöver bemöta.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och barnkonventionen har barn rätt att få information, råd och stöd när en närstående till exempel har en funktionsnedsättning. Barnkonventionen är lag i Sverige sedan 1 januari 2020. Nkcdb har senaste åren fått en del förfrågningar om det finns material som kan vara till stöd i samtal med barn och ungdomar som har en förälder med dövblindhet. Det pågår även ett forskningsprojekt som tittar på hur dessa barn upplever sin situation.

I detta webbinarium kommer Ann-Sofie Sundqvist att berätta om de forskningsresultat som framkommit vid intervjuer med barn till föräldrar med dövblindhet. Emma Varga och Camilla Falkegård från vår resursgrupp kring socialkurativa frågor kommer att presentera boken ”Min pappa har dövblindhet” som är tänkt att kunna fungera som ett samtalsstöd när ni möter barn vars föräldrar har dövblindhet.

Porträttbild på Ann-Sofie Sundqvist. Foto.Ann-Sofie Sundqvist är anställd som forskningshandledare och forskningsfinansieringsrådgivare inom Region Örebro län. Hon är leg. sjuksköterska med en vidareutbildning inom anestesisjukvård och är disputerad med inriktning inom omvårdnad. Ann-Sofie har på Nkcdb:s uppdrag varit delaktig i att ta fram tre rapporter avseende vilka habiliterings- och rehabiliteringsinsatser som finns för både vuxna och barn/ungdomar med dövblindhet.

Foto: porträtt Camilla FalkegårdCamilla Falkegård är socionom och arbetar som kurator i dövblindteamet i Region Stockholm sedan 2005. Hon har en lång och bred erfarenhet av att bistå samt ge råd och stöd till personer som lever med dövblindhet i olika åldrar.

Foto: porträtt Emma VargaEmma Varga arbetar som kurator i Region Örebro läns dövblindteam. Tidigare har hon arbetat som personlig assistent, ledsagare samt avlösare för både barn och vuxna som lever med en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Emma har även vuxit upp i en familj där flera av familjemedlemmarna lever med dövblindhet. Hon har därför erfarenheter både som anhörig samt som professionell när det gäller dövblindhet och dess konsekvenser.

Du behöver inte föranmäla deltagande, anslut dig samma dag via möteslänken nedan.

Datum och tid: torsdag 30 mars kl 08:30-09:30
Plats: digitalt via plattformen Zoom
Föreläsare: Forskare Ann-Sofie Sundqvist (Region Örebro län), kurator Emma Varga (Region Örebro läns dövblindteam) och kurator Camilla Falkegård Dövblindteamet Region Stockholm).

Webbinariet kommer att vara skriv- och teckenspråkstolkat. Under den avslutande delen kommer vi att göra plats för diskussion utifrån deltagarnas frågor.

ANSLUT TILL FÖRELÄSNINGEN PÅ ZOOM