27 oktober: Personkrets 3 i LSS utifrån ett dövblindperspektiv

Vissa personer med dövblindhet bedöms tillhöra personkretsen för lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade, LSS. Andra bedöms inte tillhöra personkretsen, men kan då söka insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) i stället.

För en person som har dövblindhet finns det många fördelar med att få insatser beviljade enligt LSS. Inte minst för att LSS är en rättighetslag som ska garantera goda livsvillkor, till skillnad från Socialtjänstlagen som säger att den enskilde ska uppnå skälig levnadsnivå. I LSS är det också tydligt att den enskilde ska kunna påverka vilket stöd och vilken service hen får samt hur och av vem den utförs. Eftersom dövblindhet medför särskilda utmaningar med kommunikation, blir detta viktigt för att kunna välja en ledsagare, assistent eller kontaktperson som det är möjligt att kommunicera med.

Foto: porträtt Ola LinderVid det här webbinariet deltar jurist Ola Linder tillsammans med kurator från Nkcdb:s resursgrupp kring socialkurativa frågor. De kommer att diskutera kring:

  • Vad säger lagen?
  • Vad kan vi lära oss från rättspraxis?
  • Vilka professionella kontakter kan behövas och på vilket sätt kan de stötta i processen?

Du behöver inte föranmäla deltagande, anslut dig samma dag via möteslänken nedan.

Datum och tid: torsdag 27 oktober kl 08:30-09:30
Plats:
digitalt via plattformen Zoom
Föreläsare: Ola Linder, jurist samt någon mer från resursgruppen för socialkurativa frågor på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Föredraget (ca 40 min) kommer att vara skriv- och teckenspråkstolkat. Under mötets avslutande del kommer det vara möjligt att ställa frågor till föreläsarna.

ANSLUT TILL FÖRELÄSNINGEN HÄR (länk publiceras efter sommaren)

Meny