23 maj: Taktilt perspektiv på utveckling och lärande

Selfie på Miriam Hielscher tagen snett uppifrån. Miriam har brunt kort hår, runda glasögon och bär en röd tröja. Foto.
Miriam Hielscher

Dövblindhet skapar hinder i utvecklingen hos personer med medfödd dövblindhet. Det är svårare att ta till sig information på distans, överblicka, förflytta sig samt iaktta och kommunicera med andra. Omgivningen behöver ha kunskap om på vilket sätt personen använder sitt taktila sinne, hur miljön kan tillrättaläggas samt stödjande taktila strategier.

Detta webbinarium bygger på ett material som heter ”Tactile working memory scale” (TWMS). Materialet är ett verktyg för professionella för att kartlägga och bedöma förmågor kopplat till taktilt arbetsminne. Det kan handla om hur personen utforskar, hittar i miljön, löser problem, fokuserar, kommer ihåg, samspelar och kommunicerar genom sitt taktila sinne. Materialet underlättar också i arbetet med att designa och planera individanpassade insatser som främjar personens utveckling och potential.

Bild på Sofia Hansdotter med långt hår i mittbena med ljusa slingor, ljusa glasögon och blå skjorta. Hon tittar in i kameran och småler. Foto.
Sofia Hansdotter.

I detta webbinarium kommer arbetsgruppen kring taktilt arbetsminne gå igenom den teoretiska grund som materialet bygger på och ge exempel på vad TWMS kan bidra till gällande habiliteringsinsatser, samt i lärmiljö i skolan, kring barn och vuxna med medfödd dövblindhet.

Datum och tid: torsdag 23 maj 08:30-09.30
Plats: digitalt via plattformen Zoom
Föreläsare: Miriam Hielscher, psykolog, resurscenter dövblind Specialpedagogiska skolmyndigheten, Caroline Lindström, biträdande verksamhetschef/specialpedagog och Sofia Hansdotter, psykolog, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Kvinna med brunt axellångt, lite vågigt hår. Hon har rundade glasögon med gråa bågar och bär en mörk blus med vita prickar. Foto.
Caroline Lindström

Länk skickas ut på mail till de som anmält sig.
Sista anmälningsdag är 15 maj.

ANMÄL DIG HÄR

Två händer som känner på en trädstam. Ovanför händerna ligger det en text "Tactile Working Memory Scale" med vita bokstäver. Foto.