23-24 september 2020: Fortbildningsdagar dövblindtolkning

Målgrupp:

Kursen riktar vi till dig som arbetar med personer som har kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Innehåll:

Vi kommer att varva teoretiska lektioner med praktiska övningar i bland annat socialhaptiska signaler och syntolkning. Kursdagarnas innehåll utgår från de erfarenheter och kunskaper deltagarna i gruppen har.

Mer information om kursen finns här

Kursledare:

Linda Eriksson arbetar som pedagog på Nkcdb, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Hon har själv dövblindhet och delar frikostigt med sig av sin breda kunskap och sina egna erfarenheter.

Diana Samuelsson arbetar som kursansvarig för Mullsjö folkhögskolas Aktiveringskurser för personer med dövblindhet. Hon är även teckenspråks- och dövblindtolk på skolan.

Dag och tid:

Onsdag 23 september kl 09:30 – torsdag 24 september kl 15:30

Plats:

Mullsjö folkhögskola
Björksätersvägen 4, Mullsjö

Kostnad:

Boende med helpension i dubbelrum: 1 120 kr/person (enkelrumstillägg 200 kr/person, endast ett fåtal rum).

Senaste anmälningsdag: 24 augusti 2020.

Antalet platser är begränsat.