22 mars: Temadag taktil kommunikation (Göteborg)

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor och Resurscenter dövblind inom Specialpedagogiska skolmyndigheten genomför en utbildningsturné för att sprida kunskap om taktila anpassningar i kommunikation. Den här dagen besöker vi Göteborg!

Temadagen riktar sig både till anhöriga och professionella. Målet är att deltagarna ska lära sig mer om hur man kan använda och anpassa taktila tecken och taktilt teckenspråk tillsammans med personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. Det kommer att vara en interaktiv dag där föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner.

Programmet omfattar användning och anpassningar av taktil kommunikation för:
• Taktil TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)
• Taktil TSS (tecken som stöd)
• Taktilt teckenspråk
• Socialhaptiska signaler

Datum: 22 mars 2023
Tid: 09:00—16:00
Adress: SPSM:s lokaler, Kruthusgatan 17 (Göteborg)
NB: Antalet platser denna dag är begränsat till 34.

Program

09:00—09:45 Presentation av dagen och praktisk övningEn kvinna står framför en skrivtavla och tittar på två yngre personer som sitter vid ett skrivbord. Båda har vasrin armbåge placerad på bordet och motsvarande händer har kontakt med varandra. Illustration.
09:45—10:00 Paus med förmiddagsfika
10:00—10:15 Taktila sinnet
10:15—10:30 Vad är teckenspråk?
10:30—11:00 Taktil kommunikation och olika former
11:00—11:15 Bensträckare
11:15—12:00 Generella tips utifrån taktil kommunikation
12:00—13:00 Lunchpaus
13:00—13:45 Taktilt teckenspråk, tips och övningar
13:45—14:00 Bensträckare
14:00—14:30 Fortsättning taktilt teckenspråk, tips och övningar
14:30—15:15 Socialhaptiska signaler
15:15—16:00 Eftermiddagsfika och frågestund

Anmälan

Sista anmälningsdag är 8 mars 2023.

ANMÄL DIG HÄR