16 feb: Ushers syndrom – vad vet vi i dag?

Ushers syndrom är en grupp ärftliga sjukdomar som ger hörselnedsättning eller dövhet kombinerat med synnedsättning, och i vissa fall även balansproblem. I det här webbinariet kommer Claes Möller att ge oss en aktuell överblick över kunskapsläget kring Ushers syndrom.

Ushers syndrom är den enskilt vanligaste orsaken till ärftlig dövblindhet. Kartläggningar visar att cirka 800–900 personer i Sverige har Ushers syndrom och varje år föds det omkring 10 barn med syndromet. Barn med Ushers syndrom föds antingen döva, eller med en hörselnedsättning som sedan gradvis försämras. Alla med Ushers syndrom har också ögonsjukdomen retinitis pigmentosa som gör att ögats näthinna långsamt bryts ner. Eftersom symtomen hos personer med Ushers syndrom förändras över tid medför det stora livsomställningar och utmaningar i vardagen.

foto: porträtt Claes MöllerClaes Möller är professor emeritus i handikappvetenskap och har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt forskning om Ushers syndrom. Han har också under många år varit sakkunnig i medicinska frågor på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Du behöver inte föranmäla deltagande, anslut dig samma dag via möteslänken nedan.

Datum och tid: torsdag 16 februari kl 08:30-09:30
Plats: digitalt via plattformen Zoom
Föreläsare: Claes Möller, professor emeritus i handikappvetenskap

Webbinariet kommer att vara skriv- och teckenspråkstolkat. Under den avslutande delen kommer Claes Möller att svara på deltagarnas frågor.

ANSLUT TILL FÖRELÄSNINGEN PÅ ZOOM