14 november: Livsomställningsmodellen som gruppinsats – ett pilotprojekt

Livsomställningsmodellen vet vi används inom regionernas dövblindverksamheter för att samtala med personer med dövblindhet om vad det kan

Porträttfoto: Moa Wahlqvist, medarbetare Nkcdb.
Moa Wahlqvist

innebära att leva med dövblindhet. Den används både vid enskilda samtal och i grupp. Livsomställningsmodellen utvecklades i ett nordiskt projekt och finns beskriven i ett par olika publikationer samt i en guide för hur man kan arbeta med den och de tillhörande teman som finns beskrivna.

Vid Audiologiskt forskningscentrum i Örebro har ett pilotprojekt genomförts för att hitta en modell för att utvärdera livsomställningsmodellen som en gruppinsats för personer med dövblindhet. Projektet har genomförts i samverkan mellan forskarna, Nkcdb samt dövblindteam i ett par regioner i Sverige.

Vid webbinariet kommer preliminära resultat från projektet samt den manual som har tagits fram att presenteras.

Porträttbild på Emma Varga. Hon har lockigt ljusbrunt hår och blå tröja. Foto.
Emma Varga

Datum och tid: torsdag 14 november  08.30–09.30
Plats: Digitalt via plattformen Zoom
Föreläsare: Nkcdb:s Moa Wahlqvist, FoU-samordnare, forskare och initiativtagare till projektet, och Emma Varga, kurator.

ANMÄL DIG TILL WEBBINARIET HÄR

Från och med 2024 tar vi in anmälningar till våra webbinarier för att kunna boka tolkar vid behov.