14 december: Save the date! 20 år av forskning och praktik inom dövblindfältet

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor firar 20 år genom att anordna ett webbinarium som belyser våra 20 år av kunskap och erfarenhet genom forskning, kliniskt arbete och egna erfarenheter. Föreläsningarna under dagen hålls antingen på svenska eller engelska.

The Swedish National resource center for deafblindess is celebrating 20 years anniversity this year by hosting a webinar. The webinar will highlight knowledge and experiences within the deafblindfield from research, clinical work and own experiences. Presentations during the day will be either in Swedish or in English.

Datum och tid: Heldag torsdag 14 december.
Plats: digitalt, länk kommer att publiceras här.

Webbinariet kommer att vara skriv- och teckenspråkstolkat.
Du behöver inte föranmäla deltagande, anslut dig samma dag.

The webinar will be translated to swedish sign language and swedish real time captioning.
You can connect to the webinar the same day.