10 november: Presentation av planerade insatser från resursgruppen för psykologiska frågor

Under våren 2022 skickade Resursgruppen för psykologiska frågor hos Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor ut en webbenkät. Avsikten var att ringa in vilket behov psykologer har av råd, stöd, resurser och insatser för att kunna möta personer med dövblindhet/kombinerad synhörselnedsättning.

I det här webbinariet kommer resultatet av enkäten att presenteras samt vilka insatser och aktiviteter som Nkcdb planerar framöver. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och delge reflektioner och kommentarer under webbinariet. Du behöver inte föranmäla deltagande, anslut dig samma dag via möteslänken nedan.

Två porträttbilder på rad, Mattias Ehn till vänster och Sofia Hansdotter till höger. Foto.

Datum och tid: torsdag 10 november kl 08:30-09:30
Plats: digitalt via plattformen Zoom
Föreläsare: Med. dr. Mattias Ehn och Sofia Hansdotter, båda legitimerade psykologer och sakkunniga i psykologiska frågor hos Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Webbinariet kommer att vara skriv- och teckenspråkstolkat.

ANSLUT TILL WEBBINARIET PÅ ZOOM HÄR