Vi kan inte återställa synen men ska få ut det mesta möjliga av den

Synen är det sinne vi litar mest på. Om hörseln säger en sak men synen en annan är det ögonen vi tror på. Inte minst av det skälet är det viktigt att optimera båda sinnesfunktionerna för personer med dövblindhet.
— Vi använder ofta samma tester som ögonkliniken. Men på ett helt annat sätt, säger Ann-Britt Johansson, synpedagog på norska Eikholt.

—Vi observerar hur man klarar till exempel testen av synskärpa på långt håll. Ser man väldigt ansträngd ut? Plirar man med ögon? Vi frågar om brukaren ser allt klart eller om några bokstäver försvinner.

— Ögonläkarens jobb är att ställa diagnos för att sätta in rätt behandling. Vårt handlar inte om att återställa synfunktionen utan om att få ut det mesta möjliga av den.

Ann-Britt Johansson sitter vid ett bord som kan fällas ihop.

Ann-Britt Johansson vid den mobila ögonkliniken på Eikholt.

När Ann-Britt Johansson arbetade i Sverige tog hon emot sex patienter om dagen.

— Det var inte så lätt att skapa de goda relationer som behövs för en lyckad rehabilitering. En sådan handlar om att möta människan där människan är. Här kan vi sitta över en kopp kaffe, gå en tur genom omgivningarna och prata lite, snacka över lunchen. När vi har en bra relation blir det lättare att kartlägga behoven.

Kartläggningen handlar om att se hur det fungerar i livet, från att stiga upp på morgonen till att gå och lägga sig på kvällen. När blir det problem?

— För dem som arbetar är det viktigt för oss att förstå hur det går på jobbet.Fungerar det med heltid eller tar det väldigt mycket energi? Vad händer i så fall när man kommer hem på kvällen? Finns det ork för sånt som vi andra gör på fritiden?

De flesta av brukarna som kommer till Eikholt har Ushers syndrom som förutom att ge en hörselnedsättning också påverkar synen.Att glasögonen har korrekt korrektion är en viktig fråga. Så är det inte alltid. Ofta är de inte korrigerade för mellanavståndet, det som gäller för dator eller surfplatta. Om styrkan måste ändras remitteras brukaren till sin egen optiker. De flesta av brukarna på Eikholt har  Ushers syndrom som förutom att ge en hörselnedsättning också påverkar synen.

— Vi mäter synfältet både centralt och perifert och har en stor pedagogisk uppgift i att förklara varför man ser som man ser.

— Många har begränsat synfält men vet inte hur begränsat det är. Synfältet är dessutom inte statiskt utan beror på var man fäster blicken. Det kan öka om man tittar på avstånd men minska om man tittar på nära håll, vilket många gör för att få lite förstoring.

Ögonmusklerna måste tränas

Kontrastsynen undersöks också. Om den är under 40 procent får man problem, särskilt under gråa dagar på höst och vinter. Bländningstest visar hur lång tid det tar innan synen återställts efter att ha utsatts för en stark ljuskälla. Ögonrörelser hör också till det som undersöks.

— De är otroligt viktiga. Om man har ett litet synfält är det vanligt att kika med båda ögonen ner mot marken. Då rör sig inte ögonen så mycket som de borde. Ögonrörelser styrs av muskler som måste tränas.

Lägg in mikropauser

Många med synnedsättning blir oroliga när de ser sämre. Har fler celler dött? Är det något som blivit skadat?

— Så behöver det inte vara. Det kan handla om överansträngning, om att man måste vila dagen efter att man gjort något. De dagar man ser bra är det lätt att vilja göra allting. Ett gott råd är att lägga in några mikropauser. Det har med visuell uthållighet att göra. Samma sak när man sitter vid datorn.

Som många synpedagoger tyckte Ann-Britt Johansson förr att hörselmottagningen fick ta hand om hörseln. På Eikholt har hon insett betydelsen av synfunktionen i förhållande till hörseln och talfunktionen.

porträtt Ann-Britt Johansson

Det är inte bara ögon och öron som ska rehabiliteras, säger Ann-Britt Johansson

— Det var ju inte så att jag inte begrep att läppavläsning är viktigt för den som hör dåligt. Men jag satte inte ihop det med att det är viktigt att testa. Hur fungerar munavläsningen? På vilket avstånd?

— Det är samma sak med teckenspråk. På vilket avstånd fungerar det bäst? Vårt arbete handlar också om att utbilda brukaren så att denne själv ska klara av att tala om för andra vilket avstånd de måste stå på för att kommunikationen ska fungera.

Hur stor kan gruppen vara?

På Eikholt testar man också hur stor gruppen kan vara för att samspelet ska fungera. Hur många personer kan man höra? På vilket avstånd? Hör man bara den som sitter intill eller även dem som är på andra sidan bordet?

Självklart handlar rehabilitering även om hjälpmedel. Dagens hörapparater är ofta väldigt små. Räcker synen till för att ändra inställningarna? Om inte behövs kanske optik eller att den egna känseln tränas upp.

—Som brukare är det viktigt att ha god kunskap, både om sin funktionsnedsättningar och sina hjälpmedel.

Avhandling om rehabilitering

Ann-Britt Johansson har 35 års erfarenhet som synpedagog. Nu skriver hon sin doktorsavhandling om vilka erfarenheter personer med dövblindhet har av rehabilitering.

— Vad behöver de? Vilka områden är viktiga? Vilka livssituationer? Vad betyder delaktighet och vad innebär det i det dagliga livet? Jag utgår från en livsvärldsteori. Det är inte bara öron och ögon som ska rehabiliteras utan hela människan.

ANNE JALAKAS, text och foto

Här har vi samlat artiklar om samspelet mellan syn och hörsel.