Vem får vara med?

Vintermörkret har lagt sig över Sverige, utsatta grupper ställs mot andra utsatta grupper och terrordåden avlöser varandra. Då är det extra viktigt att värna om våra grundläggande mänskliga rättigheter och stå upp för alla människors lika rätt att vara en del av samhället. Den 19-20 oktober genomförde vi på Nkcdb en välbesökt och mycket uppskattad konferens med temat Vem får vara med?  Förutsättningar för delaktighet. Att kunna göra sig förstådd och förstå omvärlden, rätten att använda tolk när man behöver det, att kunna få ta del av den moderna tekniken som alla andra, att kunna förflytta sig och att kunna må bra – allt detta trots att man lever med dövblindhet. Om detta handlade konferensen. Alla dessa punkter kan tyckas självklara med utgångspunkt från grundläggande mänskliga rättigheter. Men för personer med dövblindhet är det inte så. De för en ständig kamp för att få det stöd de behöver. Det kan tyckas orimligt att man som enskild individ ska behöva slåss för att få tolk i en situation när man behöver det, att få ett kommunikationssystem som gör att man kan vara delaktig (fast man inte är kvar i arbetslivet), att få beviljat en ledsagare så att man kan gå en promenad eller göra sina inköp eller att få tillgång till en psykolog med kunskaper om dövblindhet för att förebygga psykisk ohälsa. Vi har en del kvar att göra innan alla kan vara med på lika villkor i vårt samhälle. Att så många som 130 personer deltog i konferensen ger dock hopp för framtiden. Ju mer kunskaper vi kan sprida och till fler personer, desto större möjlighet att öka förutsättningarna för delaktighet – för personer med dövblindhet. Detta kan göras på många olika sätt.

Vi har i dagarna öppnat en ny hemsida! www.nkcdb.se har fått ett nytt utseende, en del nya funktioner och en hel del nytt innehåll. Till exempel kan du prenumerera på ny information från oss och du kan fördjupa dig i vårt nya IKT-forum. Men du får också ha lite tålamod eftersom sidan ännu är under upparbetning och allt fungerar ännu inte fullt ut som vi har tänkt att det ska göra. Kom därför gärna med synpunkter till oss. Det gör att vi kan förbättra sidan kontinuerligt.

Att ta fram artiklar, rapporter, böcker och broschyrer är ytterligare ett annat sätt att sprida kunskaper. Under hösten har vi publicerat en rapport som heter För barnets bästa? (LÄNK till KUNSKAPSBANK-BÖCKER MM) och inom kort kommer En liten blå bok om IKT och dövblindhet (LÄNK till KUNSKAPSBANK-BÖCKER MM).

Nu går vi mot advent och i år tänder vi första ljuset för våra grundläggande mänskliga rättigheter och alla människors lika värde – oavsett vilka funktionsvariationer vi har. För sådana har vi alla!