Grundkurs om förvärvad dövblindhet

Målgrupp
Grundkursen genomförs i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och riktar sig till professionella som i sitt arbete möter personer med förvärvad dövblindhet. Det kan vara personal i verksamheter som skola och barnomsorg, barn- och vuxenhabilitering, syn- och hörselvård, tolktjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Målsättning
Grundkursen ska bidra till goda och kompetenta medarbetare inom olika samhällsområden som personer med förvärvad dövblindhet är beroende av eller kommer i kontakt med. Deltagarna ska ges kunskap om viktiga principer, förhållnings- och arbetssätt, liksom insatser och metoder som kan skapa goda förutsättningar för personer med förvärvad dövblindhet.

Tid
Del 1: 10, 11 och 12 januari 2017
Del 2: 9, 10 och 11 maj 2017

Plats
SPSM i Malmö, Neptunigatan 7

Kostnad
Kursen är gratis. Det finns endast 20 platser och anmälan är bindande.Kaffe ingår men inte övrig kost eller logi.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till någon annan i din organisation. Finns ingen ersättare måste platsen avbokas till en kostnad av 2000 kr (inkl. moms).

Anmälan är stängd på grund av fullbokad kurs!

Intresseanmälan till kommande kurser

Skriv ut eller dela: Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn