Uppdatering till JAWS 17?

Fråga: Jag har hört att JAWS 17 nu har släppts på svenska. Hur ska vi tänka med uppdatering av de JAWS-användare vi har ute?

Som vanligt kommer det inte ett enkelt svar, som ”uppdatera alla” eller ”uppdatera ingen”.

Grundregeln för alla uppdateringar/förändringar är alltid: Om det fungerar – reparera det inte!

Vi utgår alltså från att beslutet att uppgradera bygger på att det finns funktioner i en ny version som skulle underlätta för brukaren och/eller lösa någon form av problem med befintlig version.

Ny version en gång om året

Första vill jag ta upp ”tajmingen”. Om det handlar om ett datorbyte eller liknande så tar jag i princip alltid senaste version. När det däremot gäller en uppgradering på en befintlig, fungerande dator, kan man gärna avvakta att de värsta felen i den nya versionen upptäckts och rättats till. De flesta versioner av JAWS såväl som av andra program som Windows eller Office, är inte riktigt bra förrän efter minst några månader.

Det kan alltså för personer som är mycket beroende av att JAWS fungerar stabilt och bra vara klokt att inte ta en ny version direkt när den släpps utan vänta en månad om det inte handlar om att lösa akuta problem.

En gång om året kommer en ny version av JAWS som också har en ny heltalssiffra. Just nu är det alltså version 17, till hösten släpps version 18. Det brukar sedan går ett antal månader innan denna är översatt till svenska.

När man ska uppgradera till ett högre heltal krävs även en licensuppgradering. Mellan dessa större versionshöjningar kommer ofta uppdaterade versioner som inte kräver en licensuppdatering.

Som exempel: Den beta-version av JAWS 17 som släpptes i februari hette 17.0.1214, den första skarpa som släpptes i slutet av april heter 17.0.1806. När det hittas större problem i en befintlig version kan det till och med komma flera varianter av samma version, men detta sker endast om det är ett specifikt svenskt fel. För att se om en strulande version KAN uppdateras behövs alltså hela versionsnumret.

Inte många nya finesser

Om man jämför JAWS 17 med JAWS 16 är det inte många nya finesser som tillkommit. Det är istället så att de förbättrat funktionaliteten för JAWS i framför allt Office 2016 och Windows 10. Så om någon av dessa program finns och inte fungerar bra med nuvarande version av JAWS rekommenderar jag en uppdatering.

Det kan också finnas andra problem som kan motivera en uppdatering – har ni några specifika problem med nuvarande version är det bara att ställa en mer specificerad fråga om vi tror att just det problemet skulle kunna lösas med en uppdatering.

I version 16 av JAWS tillkom lite fler finesser som kan underlätta för många användare. För användare som idag har JAWS 15 eller tidigare versioner, och skulle ha nytta av dessa finesser, rekommenderar jag en uppdatering och då är det normalt alltid bäst att uppdatera till senaste version.

OCR-tolkning av PDF-dokument i JAWS 16

Den viktigaste finessen i JAWS 16 tror jag för de flesta JAWS-användare är möjligheten att OCR-tolka ett helt PDF-dokument. Det innebär att om man öppnar ett PDF-dokument som visar sig bara innehålla en bild (t ex ett avtal som är inskannat som en bild så att underskrifter mm syns) så kan man be JAWS tolka bilden och se om den innehåller någon text.

För den gravt synskadade JAWS-användaren – om JAWS bara säger ”blank” eller visar tomma rader på punktdisplayen, tryck kommandot för att tolka bilden. Den text som hittas i bilden läggs upp i ett eget textfönster och kan sedan läsas med piltangenterna eller de vanliga läskommandona precis som vanligt.

Själva funktionen att OCR-tolka har funnits i flera tidigare JAWS-versioner, men tidigare har den bara kunnat tolka det som syns på skärmen – inte hela innehållet i ett PDF-dokument.

Tidigare har det alltså mest varit användbart för grafiska menyer, t ex för att kunna starta en DVD-film. Nu löser det plötsligt ett frustrerande problem – att inte veta om innehållet i ett PDF-dokument är läsbart eller inte – och gör i princip alla PDF-filer läsbara om man bara får lära sig hur man gör!

Kommandot för att starta OCR-tolkningen är JAWStangent+Mellanslag (för att komma över i kommandoläge), sedan O (för OCR) och sist D (för dokument). Vänta sedan tills JAWS rapporterar att tolkningen är klar – tar olika lång tid beroende på dokumentets längd och kvalitén på bilden.

JAWStangent är troligen antingen Insert (Num 0) eller CapsLock. Det är något man ställer in efter installationen, och som standard är Insert JAWStangent för tangentbordslayout Desktop och CapsLock för tangentbordslayout Laptop.