Inlägg

Richard Sahlin i svart jacka står mot en balustrad. Bakom honom ser man storstaden.

Rätt till tolk på jobbet avgörs i domstol

/
Vad får mänskliga rättigheter kosta? Det är kärnfrågan i det mål som Diskrimineringsombudsmannen, DO, driver mot Södertörns högskola. Det handlar om Richard Sahlins rätt till teckenspråkstolk på jobbet. Högskolan tycker att det blir för dyrt. DO hänvisar till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.