Sommar, sommar och sol…

Så var det dags igen och varje år är den plötsligt där – SOMMAREN!

Men det är mycket som ska hinnas med innan det är dags för semester. Den här veckan domineras av planering på Nkcdb, men den började med att vi avtackade Lil Falkensson som nu slutar sitt arbete hos oss. Som många av er vet har Lil varit spindeln i nätet i vårt expertteam för utredning och diagnosticering. Hon har koordinerat alla utredningar, hållit reda på teamets experter och alltid varit omtyckt och uppskattad av alla. Vi kommer att sakna Lil men unnar henne så klart att få njuta av det fria livet.

Vi har under våren släppt första delen av vår ”Vägledning för dövblindspecifikt stöd” samt ett ”Inspirationsmaterial kring IKT och medfödd dövblindhet”. Ett antal spännande artiklar med varierande innehåll har publicerats på hemsidan under året och vår forskningsöversikt har uppdaterats och innehåller nu över 3 500 vetenskapliga artiklar om dövblindhet.

Jag vill påminna om ett par av höstens aktiviteter och också be dig sprida informationen vidare. Den 11 oktober har vi vår årliga nationella dövblindkonferens och årets tema är ”Att utvecklas genom kultur – en rättighet även för den som inte ser och hör”. Våra webbinarier på temat ”Digital ADL eller Smarta mobiler som hjälpmedel för personer med dövblindhet” fortsätter under hösten den 21 september och 9 november och de två tidigare går att se under rubriken webbinarier här på hemsidan. Tillsammans med Mullsjö folkhögskola ger vi en ”Fördjupningskurs i dövblindtolkning” den 7-8 november och tillsammans med SPSM erbjuder vi en temadag om ”Taktil kommunikation” den 16 november. Så håll koll på hemsidan, i kalendern och under utbildning.

Ett prioriterat område är att fortsätta arbetet med att identifiera dövblindhet hos barn. Arbetet med identifikation av barn i Kalmar län är nu avslutat och utvärderingen är klar. Metodiken behöver dock förfinas och testas ytterligare innan det kan bli en landsomfattande strategi.

Nya arbetsområden håller på att planeras. Det ena är att ta fram riktlinjer för habilitering till barn och ungdomar med dövblindhet. Det kommer att ske i samarbete med FSDB, föräldrar, ungdomar, habiliteringschefer, synchefer, hörselchefer och personal i olika verksamheter. Det andra har fokus på äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning, där vi ska arbeta fram en vägledning för stöd och en enkel handbok med tips och råd. Det finns också ett starkt önskemål, både från brukare och professionella, att ta fram strategier för att kunna arbeta konkret med fysisk och psykisk ohälsa. Ett uppskattat seminarium på detta tema genomfördes i maj.

Det finns alltså fortsatt massor av jobb kvar att göra inom dövblindområdet – allt med syftet att barn och vuxna med dövblindhet ska få goda förutsättningar att vara delaktiga på lika villkor som andra medborgare i vårt samhälle! Så nu är det bara att njuta av sommaren och ladda batterierna med ny energi inför höstens spännande uppgifter. Men först åker vi till Visby tillsammans med FSDB. Vi ska delta i Almedalsveckan med två seminarier, ett tillsammans med FSDB och ett tillsammans med Myndigheten för delaktighet. Följ oss därifrån på facebook!

Med det vill jag och all personal på Nkcdb önska er alla en riktigt

SKÖN SOMMAR!

Skylt med texten Till stranden