Expertteam för utredning och diagnosticering

Lil Falkensson

Lil Falkensson

Koordinator
Nationellt Expertteam för diagnostisering av dövblindhet
lil.falkensson@nkcdb.se

Claes Möller

Claes Möller

Överläkare öron/hörsel
och professor i medicinsk handikappvetenskap
Universitetssjukhuset Örebro
claes.moller@orebroll.se

Ulrika Kjellström

Ögonläkare
Ögonkliniken
Skånes Universitetssjukhus
Ulrika.Kjellstrom@skane.se

Karin Nordborg

Överläkare och barnneurolog
Barnmedicinska kliniken
Skånes universitetssjukhus
Karin.nordborg@skane.se

porträtt Mattias Ehn

Mattias Ehn

Leg. psykolog
Dövblindteamet
Stockholms läns landsting
mattias.ehn@sll.se

Lisbeth Tranebjaerg

Lisbeth Tranebjaerg

Överläkare och professor i medicinsk genetik och genetisk audiologi
Bispebjergs sjukhus och Universitetet
tranebjaerg@sund.ku.dk

Hans-Erik Frölander

Leg. psykolog
Specialpedagogiska skolmyndigheten
hans-erik.frolander@spsm.se

Jenny Näslund

Jenny Näslund

Specialpedagog
Specialpedagogiska Skolmyndigheten
jenny.naslund@spsm.se

Porträtt Helene Engh

Helene Engh

Socionom
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
helene.engh@nkcdb.se

Camilla Sandelius

Forskningssjuksköterska
Audiologiskt forskningscentrum
Universitetssjukhuset Örebro
camilla.sandelius@orebroll.se

Skriv ut eller dela: Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn