Nordisk leseplan – medfødt døvblindhet

Utgiven 2016 | Annica Boström, Monika Estenberger, Trine Seljeseth, Helle Buelund Selling

Nordisk leseplan er ment som et grunnlag for de nasjonale grunnutdanninger, som kan fortolkes og tilpasses til de enkelte nasjonale leseplaner og lokale ordninger. Meningen er å skape et faglig grunnlag slik at møtene ved andre nordiske arenaer blir meningsfulle og lærerike, eksempelvis ved NVC-kurs og i nordiske nettverk.