Filmer om dövblindhet

’Let me joint your attention’ Kommunikationsutveckling hos barn med medfödd dövblindhet

Kari Schjöll Brede presenterar sin master som hon skrivit på Riksuniversitetet i Groningen, Holland. Den bygger på frågeställningen: How does fluent tactile sign language influence the language development in a child who is congenital deafblind?

Fysisk och psykisk hälsa hos personer med Ushers syndrom typ 2

Moa Wahlqvist, Medicine Doktor i Handikappvetenskap, presenterar sin doktorsavhandling som beskriver hälsa hos personer med Usher syndrom och adresserar vikten av att förstå hälsa hos personer med Usher syndrom från ett biopsykosocialt perspektiv. Moas avhandling är den första som beskriver hälsa hos personer med Ushers syndrom i ett biopsykosocialt perspektiv.

Föreläsning av Claes Möller om hur våra sinnen samarbetar (2014)

Varför är luktsinnet så viktigt för vår överlevnad? Hur samarbetar känseln med syn och hörsel? Vad händer när jag blir hörselskadad?

Den tredje föreläsningen av Claes Möller, professor vid Audiologiskt forskningscentrum i Örebro, ”Är jag vid mina sinnens fulla bruk?” handlar om hur våra sinnen samverkar.

− Alla sinnen, vare sig det handlar om syn, hörsel, känsel, smak eller lukt, är uppbyggda på samma sätt och alla signaler som kommer till hjärnan bearbetas på i stort sett samma sätt. Det är därför forskning på ett organ kan komma till nytta för ett annat, säger han.

− Förlorar vi ett organ eller två, måste vi kompensera med andra och hjärnan har en enorm förmåga att kompensera för olika funktionsnedsättningar. Handlar det om dövblindhet är det känseln som är viktigast.

Hur nära släkt syn och hörsel vet den som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning.

-− Man upptäcker att man  hör med ögonen och ser med öronen.

Föreläsningen är tolkad till teckenspråk samt textad. Detsamma  gäller filmerna om Ushers syndrom och om Alströms syndrom och Charge (nedanför).

Klicka på bilden ovanför för att se filmen.

Föreläsning av Claes Möller om Ushers syndrom (2014)

Hur fungerar genetiken? Och vad är egentligen ett syndrom? Vad behöver människor som i sitt yrke möter personer med funktionsnedsättningen dövblindhet veta?

Här presenterar vi den första av tre filmade föreläsningar om kombinerad syn- och hörselnedsättning.  Claes Möller, öron-näsa-halsläkare, audiolog och professor i handikappvetenskap vid Örebro universitet berättar om den vanligaste orsaken till dövblindhet, Ushers syndrom.

Jag märker att mina patienter blir mer och mer kunniga om genetik. Inte minst av det skälet behöver professionella lära sig mer, säger han.

Föreläsningen är både tolkad till teckenspråk och textad. Liksom de kommande filmerna är den 30 minuter lång.

Klicka på bilden ovanför för att se filmen.

Föreläsning av Sten Andreasson från Landstingskonferensen i Stockholm (2011)

Den 10 november 2011 hölls årets landstingskonferens i Stockholm. Den var förlagd i anslutning till Nordens välfärdscenters seminarium Livsomställning vid förvärvad dövblindhet – ett inre arbete över tid, för att det skulle finnas möjlighet att delta båda dagarna.

Nedan kan du ta del av föreläsningarna av Claes Möller och Sten Andreasson. Om du vill spara föreläsningarna kan du ladda ner filmernai .wmv-format (Windows Mediaplayer) eller .mov-format (Quicktime). Observera att filerna är stora och beroende på din internetuppkoppling kan de ta lång tid att ladda ner.

Dövblindhet - Mentaliseringsförmåga, kognitivt fungerande och socialt nätverk vid Alströms syndrom

Leg psykolog Hans-Erik Frölander vid Specialpedagogiska skolmyndigheten föreläser om sin doktorsavhandling som undersöker mentaliseringsförmåga, kognitivt fungerande och socialt nätverk vid Alströms syndrom.

Föreläsning av Claes Möller om Charge och Alströms syndrom (2014)

Dövblindhet är inte ett syndrom, utan kanske 400. Flera är oerhört sällsynta.

Den andra av tre filmade föreläsningar med Claes Möller, öron-näsa-halsläkare, audiolog och professor i handikappvetenskap vid Örebro universitet, handlar om två av mycket allvarliga syndrom, Alströms och Charge.

Anna, ett typiskt barn med Alströms har varit hos läkare 300 gånger under sina första år och ändå inte fått en diagnos.

− Som tolvåring har hon förlorat synen helt. Eftersom ingen trodde att det skulle hända hann hon inte komma igång med teckenspråk och är därför helt isolerad i skolan, säger Claes Möller.

Charge är en annan sjukdom som är vanligare än man tidigare trott och drabbar flera organ. 30 procent dör före fem års ålder.

− Barnen har många problem, svår synnedsättning, kanske dövhet, ofta läpp-gomspalt vilket gör det svårt att äta. Många får diagnos mental retardation men kanske handlar det om att de inte kan kommunicera riktigt. För att de här barnen ska få rätt hjälp krävs centralisering.

Föreläsningen är tolkad till teckenspråk samt textad.

Klicka på bilden ovanför för att se filmen.

Föreläsning av Claes Möller från Landstingskonferensen i Stockholm (2011)

Den 10 november 2011 hölls årets landstingskonferens i Stockholm. Den var förlagd i anslutning till Nordens välfärdscenters seminarium Livsomställning vid förvärvad dövblindhet – ett inre arbete över tid, för att det skulle finnas möjlighet att delta båda dagarna.

Nedan kan du ta del av föreläsningarna av Claes Möller och Sten Andreasson. Om du vill spara föreläsningarna kan du ladda ner filmernai .wmv-format (Windows Mediaplayer) eller .mov-format (Quicktime). Observera att filerna är stora och beroende på din internetuppkoppling kan de ta lång tid att ladda ner.

Skriv ut eller dela: Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn