Förändrat uppdrag kring utredning och diagnostisering

Sedan mitten av 1990-talet har det funnits ett Nationellt expertteam för utredning och diagnostisering av dövblindhet. Då var förutsättningarna för att diagnostisera dövblindhet ute i landstingen mycket små och teamet har genom åren bidragit till att många diagnoser kunnat ges, ibland mycket ovanliga. En viktig förutsättning för att kunna få rätt insatser och stöd. När Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) bildades 2003 blev teamet en naturlig del av uppdraget.

Det nya avtalet med Socialstyrelsen, som gäller från 1 januari 2017, är förutsättningarna delvis ändrade. I uppdraget tydliggörs att det är hälso- och sjukvårdens ansvar att diagnosticera och att Nkcdb ska ge expertstöd bland annat kring utredning och diagnosticering och därmed ge landstingen förutsättningar för att kunna organisera ett bra stöd till personer med dövblindhet.

Detta innebär att vi nu håller på att omorganisera vårt arbete utifrån vårt nya uppdrag. De ärenden som är under utredning i expertteamet kommer att avslutas under 2017. Nya ärenden kommer inte att kunna påbörjas. Som enskild individ är det alltså hemlandstinget man ska vända sig till om man önskar bli utredd. Som professionell kan man dock även fortsättningsvis vända sig till Nkcdb för expertstöd kring frågor som rör utredning och diagnosticering av dövblindhet.

Socialstyrelsen har gett Nkcdb uppdraget att genomföra denna förändring på bästa sätt och så att kunskaperna inom det medicinska området får fortsätta att utvecklas och spridas med målet att komma personer med dövblindhet till godo.