Cathrine i ljust lockigt hår och vit rock står och pratar.

Förbättrad tolktjänst och dagersättning

/
Regeringen satsar 15 miljoner kronor om året på förbättrad…
Cathrine i ljust lockigt hår och vit rock står och pratar.

Missa inte webbinariet 21/9!

/
Snart är det dags för del tre i webbinarie-serien om smarta…
Richard Sahlin i svart jacka står mot en balustrad. Bakom honom ser man storstaden.

Rätt till tolk på jobbet avgörs i domstol

/
Vad får mänskliga rättigheter kosta? Det är kärnfrågan i det mål som Diskrimineringsombudsmannen, DO, driver mot Södertörns högskola. Det handlar om Richard Sahlins rätt till teckenspråkstolk på jobbet. Högskolan tycker att det blir för dyrt. DO hänvisar till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Cathrine i ljust lockigt hår och vit rock står och pratar.

Smarta kläder talar om vad som händer

/
Kläder som berättar vad som händer genom vibrationer,…
Cathrine i ljust lockigt hår och vit rock står och pratar.

Så här gick det till när sex barn med dövblindhet identifierades i Kalmar län

/
Mörkertalet är stort. Om resultatet från pilotprojektet i Kalmar räknas om för hela landet kan det handla om hundratals barn med dövblindhet som inte är identifierade. − De nya kunskaper vi fått kommer direkt att gagna de barn och ungdomar som tillhör habiliteringen, både nu och i framtiden, säger Cathrine Johansson, sjukgymnast och projektledare i Kalmar. Nu gäller det att få till hållbara rutiner, inte minst för samverkan.
Cathrine i ljust lockigt hår och vit rock står och pratar.

Nkcdb är på plats i Almedalen!

/
I år arrangerar och deltar Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor i…
Cathrine i ljust lockigt hår och vit rock står och pratar.

HRF kritiserar vårdvalet

/
HRF, Hörselskadades riksförbund, är starkt kritiska till hörselvården…
Cathrine i ljust lockigt hår och vit rock står och pratar.

Bengt Westerberg kritiserar LSS-direktiv

/
Är kostnaderna för personlig assistans ohållbara? Inte alls,…
Cathrine i ljust lockigt hår och vit rock står och pratar.

Nytt nummer av Forskning om funktionshinder pågår

/
Att ta fram papper att skriva på eller använda improviserade…
Cathrine i ljust lockigt hår och vit rock står och pratar.

Stor kunskapsbrist om flyktingar med funktionsnedsättning

/
Situationen för flyktingar med funktionsnedsättningar är svår.…