Inlägg av Lena Göransson

Nkcdb är på plats i Almedalen!

Lyssna I år arrangerar och deltar Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor i två seminarier under Almedalsveckan. Vårt fokus är rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under tisdagen håller vi tillsammans med FSDB ett seminarium under rubriken ”Dövblindhet – hur kan man leva med det?” Här får man svar på frågor som man kanske tänkt på men inte vågat […]

Sommar, sommar och sol…

Lyssna Så var det dags igen och varje år är den plötsligt där – SOMMAREN! Men det är mycket som ska hinnas med innan det är dags för semester. Den här veckan domineras av planering på Nkcdb, men den började med att vi avtackade Lil Falkensson som nu slutar sitt arbete hos oss. Som många […]

PTS innovationstävling nu öppen för ansökningar

Lyssna PTS innovationstävling med temat Arbetsmarknad för alla är nu öppen för ansökningar. Senast den 15 juni ska tävlingsbidrag lämnas. Tävlande har möjlighet att vinna finansiering med upp till 2 miljoner kronor för genomförande av sitt tävlingsbidrag. För ytterligare information: www.pts.se/innovation14

Nytt år och nytt uppdrag!

Lyssna God fortsättning på det nya året! Det känns fantastiskt roligt att kunna berätta att vi har fått fortsatt förtroende att driva och utveckla dövblindfrågorna i Sverige. Nkcdb har nu ett avtal med Socialstyrelsen som omfattar perioden 2017-2022. Och det finns massor av viktiga uppgifter kvar att göra! Uppdraget är ganska likt det tidigare, men så klart […]

Härlig sommar önskar vi på Nkcdb!

Lyssna År 2016 är det sista verksamhetsåret för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor i denna avtalsperiod och under hösten kommer en ny upphandling av verksamheten att ske. Med en snabb tillbakablick kan vi konstatera att vi under dessa snart fyra år har fått träffa många engagerade och trevliga personer runtom i landet och haft förmånen att […]

FoU – ett prioriterat område!

Lyssna En fråga som alltid har varit angelägen för mig är hur man kan omsätta forskning till praktik. Hur gör man nya kunskaper tillgängliga för de som arbetar nära brukare och anhöriga? Ett steg i den riktningen är nu taget. Vi har under året utvecklat och uppdaterat vår forskningsöversikt. Den innehåller nu över 3 200 […]

Teknik – möjligheter eller problem

Lyssna Nu vill jag passa på och slå ett slag för vår nya expertgrupp. Många har efterfrågat ett forum där de kan få svar på frågor om IKT för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Därför har Nkcdb bildat en IKT-expertgrupp som har till uppgift att besvara frågor och förmedla nyheter inom området. Gruppens vänder […]

Vem får vara med?

Lyssna Vintermörkret har lagt sig över Sverige, utsatta grupper ställs mot andra utsatta grupper och terrordåden avlöser varandra. Då är det extra viktigt att värna om våra grundläggande mänskliga rättigheter och stå upp för alla människors lika rätt att vara en del av samhället. Den 19-20 oktober genomförde vi på Nkcdb en välbesökt och mycket […]

NVC:s kurskatalog för 2016

Lyssna Nordens välfärdscenter (NVC) arrangerar varje år kurser för personal som arbetar med personer med dövblindhet. Nu har kurskatalogen för 2016 kommit. Som ett led i att ytterligare förstärka det nordiska samarbetet kommer kurserna under 2016 att genomföras runtom i olika länder i Norden. Klicka här för att komma till kurskatalogen

Kurs i taktilt teckenspråk för föräldrar

Lyssna Den 4-7 april 2016 genomför Västanviks folkhögskola i Leksand en kurs för föräldrar till barn som har kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. Kursen sker i samarbete Resurscenter dövblind, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Sista anmälningsdag är den 1 februari. Kursinbjudan (PDF) Anmälan kan göras till: Kati.petters@vastanviksfhs.se