Inlägg av Anne Jalakas

En fantastisk människa och pionjär inom dövblindområdet har lämnat oss

Stig Ohlson är död. En fantastisk människa och en otroligt betydelsefull person för utvecklingen av dövblindområdet i Sverige, men även internationellt. Stig var ordförande för Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) under åren 1983-1997 och den förste presidenten i World Federation of the Deafblind åren 2001-2005.
Lena Göransson minns en kreativ människa som drevs av viljan till kommunikation.

Kurs i taktilt teckenspråk i höst

Lyssna Höstterminen 2018 ger Stockholms universitet  en fristående kurs på 7,5 högskolepoäng i taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation. Kursen vänder sig till alla intresserade med varierande förkunskaper i svenskt teckenspråk. I undervisningen kan tolk användas till deltagare som inte själva kan tillgodogöra sig undervisning enbart genom svenskt teckenspråk. Undervisningen består av dels nätbaserade föreläsningar på […]

Lyckad rehabilitering med fokus på livsomställning

När Marina Andjelkovic Larsen var 34 år fick hon veta att hon har Ushers syndrom, något hon såg som en dom.
— Min värld föll samman i miljoner bitar. Jag kämpade för att komma på benen igen men hade hela tiden en klump i bröstet, säger hon.
Efter ett projekt om meningsfull rehabilitering för personer med förvärvad dövblindhet försvann den till slut.
— Insikten att inte vara ensam var en befrielse. Att kunna prata om sina upplevelser med andra och komma vidare i livet är balsam för själen.

Kurs för personer med medfödd dövblindhet

Lyssna På Johnsgårds turistcenter i norska Sømådalen arrangeras varje år  kurser för personer med medfödd dövblindhet. Årets kurs ”Meningsfulla aktiviteter” hålls  22-24 maj. Ur inbjudan: ”Vi kommer  att undersöka olika aktiviteter som är meningsfulla för personer med medfödd dövblindhet. Vi kommer att titta på vilka aktiviteter som är möjliga, hur man genomför dem och diskutera varför. […]

Första studien om taktilt demenstest

Det finns en risk för att äldre med dövblindhet får en demensdiagnos – trots att problemen beror dövblindheten. Men det finns också en risk att demensen missas just för att personen har problem med både syn och hörsel.
— Det är viktigt med rätt diagnos eftersom behandlingen och insatserna ser olika ut, säger Jesper Dammeyer vid Köpenhamns universitet, som tillsammans med forskarkollegan Peter Bruhn tagit fram ett taktilt testbatteri för demens.
— Det visade sig fungera bra. Skillnaderna mellan dem som hade demens och de som hade dövblindhet men inte demens var mycket tydliga.

Troféstolen blev en oväntad öppning för kommunikation

När Anja Metso, som har dövblindhet, fick en troféstol öppnade hon plötsligt för kommunikation på ett helt nytt sätt. Hon som oftast var avig och inte gärna släppte folk nära började ta egna initiativ och vilja vara med i olika aktiviteter.
Allt tack vare att personalen på LSS-boendet Vidbo i Göteborg tänkte annorlunda – och fick hjälp av dövblindteamet med argumentationen för att få stolen godkänd som hjälpmedel.
— Vi har lärt oss hur viktigt det är att tänka utanför boxen, säger Anne-Marie Janko, övergripande stödpedagog på Vidbo. De som förskriver hjälpmedel kan ha svårt att förstå att det som är tänkt för en specifik situation kan få en helt annan funktion i ett annat sammanhang.

Föräldrakurs i taktilt teckenspråk

Lyssna Behöver ditt barn taktilt teckenspråk?  25-27 maj bjuder Västanviks folkhögskola  in till en kurs för föräldrar till barn som har dövblindhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning.  Kursen ges i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndighetens Resurscenter dövblind. För att kunna vara med måste man ha gått landstingets introduktions/grundutbildning eller ha motsvarande teckenspråkskunskaper. Det måste också finnas […]