Inlägg av Anne Jalakas

Ny forskning förklarar varför hörapparaten inte alltid hjälper

Patienter med Capos syndrom riskerar att få felaktig behandling för sin hörselnedsättning eftersom de hör mycket sämre än vad audiogrammet visar.
En ny vetenskaplig studie har för första gången lyckats visa varför det är så.
—Detta får betydelse för behandlingen. Det är inte lönt att hålla på med hörapparater Oftast fungerar cochleaimplantat, CI, mycket bättre, säger professor Lisbeth Tranebjærg, genetiker och den ledande forskaren bakom studien.
— Erfarenheterna är visserligen inte så stora men det är ändå viktigt att försöka behandling med CI.

Svensk forskningsstudie om äldre

Ingen vet hur många äldre som har problem med både synen och hörseln. Nu görs en ny svensk forskningsstudie om förekomst i Sverige.
— Vilka resultat man får beror på vad man undersöker och om man går efter funktionell eller medicinsk diagnos, säger Elin Lundin, doktorand vid Örebro universitet. Vi har valt att ta med personer med svår kombinerad syn- och hörselnedsättning. Deras vardag påverkas väldigt starkt. Vi tänker att resultaten kan gynna även dem med lätta eller måttliga nedsättningar.

Aktiveringskurser 2018 – kurskatalogen klar

Lyssna Kommunikation, friskvård, livskvalitet och konst. Det är bara att välja bland aktiveringskurserna för personer med dövblindhet. Nu är kurskatalogen för 2018 klar. Kurserna arrangeras av folkhögskolor i samverkan med Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Syftet med aktiveringskurserna är att öka deltagarnas delaktighet och möjlighet att påverka och styra sitt liv. De […]

Naturen spränger gränser

Att naturen spränger gränser vet man på Glimmerns dagliga verksamhet. Där ger sig brukare och personal var tredje vecka, oavsett väder, iväg på en heldagsvandring på Skåneleden.Varje gång väljer man en ny bit av leden vilket gör utfärden till en lika spännande upplevelse för både brukare och personal.
Listan över positiva förändringar är lång. Läs mer i nya numret av tidningen I Fokus som har hälsa som tema.

Kvinnor med funktionsnedsättning utsatta för våld

Lyssna Osynlighet, sårbarhet och beroende gör kvinnor med funktionsnedsättning särskilt utsatta för mäns våld. De som drabbas har svårare än andra att få skydd, och i rättssystemet fortsätter svårigheterna. Det visar den rapport som Myndigheten för delaktighet, MFD,  tagit fram. MFD  har på regeringens uppdrag samlat kunskapen om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. I  […]

Debatt om nya funktionshinderpolitiken

Lyssna Vackra ord räcker inte. Det behövs också handling. Och pengar. Det skriver ordförandena för sju funktionshinderorganisationer i ett gemensamt debattinlägg i Aftonbladet med anledning av att riksdagen i dag klubbar den nya funktionshinderpolitiken, Reformtakten måste öka, säger bland andra Amanda Lindberg, ordförande för Förbundet Sveriges Dövblinda och Maria Johansson, ordförande Lika Unika. Här är […]

Kamp för assistansen första advent

Lyssna Assistans är frihet – rädda LSS Det är mottot för de manifestationer som arrangeras över hela landet på den internationella funktionshinderdagen 3 december. Bakom  manifestationerna står Intresseföreningen för assistansberättigade,  Ifa och Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar RBU. Nyligen beslutade regeringen att frysa Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans. Åsa Regnér, barn- och äldreminister, motiverade och […]