Inlägg av Anne Jalakas

Unik film om livet med Ushers syndrom

Dråpslaget kom på 17-årsdagen. Då fick Machteld Cossee diagnosen Ushers syndrom, något som skulle förändra hennes liv totalt.
— Jag skämdes och berättade inte för någon. Jag sa bara att det var lite problem med mina ögon och min hörsel, säger hon.
Nu finns dokumentärfilmen om henne tillgänglig. Den är unik eftersom den följer henne och hennes familj under fem år. Vi får se Machteld Cossee gå igenom många kriser när synen och hörseln successivt försämras.
— Nu har det gått några år sedan filmen gjordes och jag har hittat bättre strategier, säger hon.

Förbättrad tolktjänst och dagersättning

Lyssna Regeringen satsar 15 miljoner kronor om året på förbättrad tolktjänst i arbetslivet. Det är ett av förslagen i budgetpropositionen 2018. Syftet är att stärka förutsättningarna på arbets­marknaden för kvinnor och män som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet. Satsningen gäller för åren 2018 till 2020. Här är fler förslag inom funktionshindersområdet: 350 miljoner […]

Missa inte webbinariet 21/9!

Lyssna Snart är det dags för del tre i webbinarie-serien om smarta mobiler som hjälpmedel för personer med dövblindhet. Temat är tillbehören som förenklar. Karin Jönsson och expertgruppen för teknik och hjälpmedel kommer både att gå igenom hur man kopplar in tillbehör och tipsa om tillbehör som på ett bra sätt kan kompensera för dövblindhet. […]

Smarta kläder talar om vad som händer

Lyssna Kläder som berättar vad som händer genom vibrationer, värme eller lukt. Det är tanken med ett stort europeiskt forskningsprojekt som drar igång 2018.  Sju länder deltar i studien som ska resultera i smarta plagg för personer med dövblindhet. — Med hjälp av sensorer och andra teknologier ska plagget ta in information om det som […]

Så här gick det till när sex barn med dövblindhet identifierades i Kalmar län

Mörkertalet är stort. Om resultatet från pilotprojektet i Kalmar räknas om för hela landet kan det handla om hundratals barn med dövblindhet som inte är identifierade.
− De nya kunskaper vi fått kommer direkt att gagna de barn och ungdomar som tillhör habiliteringen, både nu och i framtiden, säger Cathrine Johansson, sjukgymnast och projektledare i Kalmar. Nu gäller det att få till hållbara rutiner, inte minst för samverkan.

Temadag om taktil kommunikation

Lyssna Specialpedagogiska skolmyndighetens Resurscenter Dövblind och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor bjuder in till en dag om taktil kommunikation 16 november. De flesta personer med medfödd/tidig dövblindhet upplever världen via kroppen. De kommer därför i hög grad att uttrycka sig kroppsligt/taktilt. Deltagarna får genom denna temadag vetskap om hur taktil kommunikation kan användas i det praktiska […]

Moltas hann fylla fem innan dövblindheten upptäcktes

Hur många barn i Sverige har dövblindhet? Den bistra sanningen är att ingen vet. Vad som däremot är känt är att det finns barn som inte är identifierade och därför inte får den hjälp de behöver.
Tack vare ett pilotprojekt i Kalmar län har sex tidigare okända barn hittats. Ett av dem är Moltas Smedberg på Öland. För honom tog det nästan fem år.
− Tack vare att hans syn- och hörselnedsättning har upptäckts och han har fått dövblindspecifika insatser förstår vi mycket mer om honom och varför han gör som han gör, säger mamma Emilie Smedberg.

Personliga berättelser om dövblindhet i Almedalen

Går det att ha barn om man har dövblindhet?
Om du förlorar synen helt och hållet – är livet fortfarande värt att leva?
Vad saknar du som ni andra kan göra?
Dessa och många andra frågor svarade Linda Eriksson och Klas Nelfelt, Förbundet Sveriges Dövblinda, på under ett av de två seminarier Nkcdb var med och arrangera i Almedalen.
Vid det andra seminariet fick deltagarna själva göra ett minitest för att se hur det är att ta sig fram utan syn och hörsel och sedan höra Sarah Remgren berätta om sitt liv och om rätten till kommunikation.

HRF kritiserar vårdvalet

Lyssna HRF, Hörselskadades riksförbund, är starkt kritiska till hörselvården i Östergötland. I en debattartikel i Corren kritiserar Mattias Lundekvam, förbundsordförande, och Bo-Göran Ahl, ordförande, Hörselskadades distrikt i Östergötland vårdvalet. Här kan du läsa deras inlägg. Hörselvården i Östergötland har blivit allt sämre sedan vårdval infördes. För fyra år sedan fick regionen landets bästa betyg i […]