Inlägg av Anne Jalakas

Vandringar på Skåneleden kan vinna pris för bästa utvecklingsprojekt

  För tre år sedan startade naturvandringsprojektet på Glimmerns dagliga verksamhet i Lund. Var tredje vecka vandrar man tillsammans längs Skåneleden i ur och skur. Nu har projektet nominerats till det prestigefylla Götapriset. — För våra deltagare har upplevelserna och utmaningarna i naturen lett till stor personlig utveckling, säger Christina Bodinger som driver projektet tillsammans […]

Teknik för personer med medfödd dövblindhet

Ett elektriskt fotbad med massagefunktion, en smart knapp som skickar signaler till assistenten eller en QR-kod på ett träd som scannas av med surfplattan och visar filmer eller bilder som det går att ”prata” om hemma.
Teknik kan vara ett komplement för att förstå och tolka omgivningen för personer med medfödd dövblindhet. Den kan också och främja kommunikationsutvecklingen. Problemet är att de flesta inte får tillgång till den. Därför har Nkcdb tagit fram ett inspirationsmaterial kring teknik och medfödd dövblindhet. Du hittar det under Teknik och hjälpmedel.

Ny serie webbinarier om teknik och hjälpmedel

Digital ADL – eller Smarta mobiler som hjälpmedel i vardagen för personer med dövblindhet.
Välkommen till våra webbinarier där Nkcdb:s expertgrupp för frågor om teknik och hjälpmedel delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Det första av fyra direktsända webbinarier äger rum den 23 mars klockan 13.00-15.00. Det handlar om de olika systemen för mobiler, likheter och skillnader och hur man får igång talsyntes och punktskrift på respektive modell. De följande webbinarierna tar upp appar, tillbehör, metodik, pedagogik och teknik för alla yrkesgrupper som arbetar med hjälpmedel.

Tre nya filmer om dövblindhet

Tre nya filmer om dövblindhet har tagits fram av Nordens välfärdscenter. Det är filmade föreläsningar som tar upp både medfödd/tidig dövblindhet och förvärvad dövblindhet. Kari Schjöll Brede visar hur Fredrik, en liten pojke med medfödd dövblindhet fick tillgång till ett språk. Föreläsningen bygger på den mastersuppsats hon skrev på universitet i Groningen i Nederländerna.  Kari […]

Många blir ifrågasatta när de ber om insatser

Resurser finns. Men de kommer inte alltid brukarna till del. Ibland för att personer med dövblindhet inte känner till dem. Ibland på grund av dåligt bemötande.
— Många beskriver att de blir ifrågasatta när de ber om insatser, säger synpedagog Ann-Britt Johansson vars färska doktorsavhandling ”Se och hör mig” handlar om hur det är att leva med dövblindhet.
Arbete, familj och sociala relationer är de viktigaste områdena i livet.
— Nästan ingen hade ett arbete men alla pratade om hur viktigt det är. Det som förvånade mig mest var hur dåligt arbetsrehabiliteringen fungerar.

Temadag om fysisk och psykisk hälsa

Dövblindhet innebär en stor risk för fysisk och psykisk ohälsa. Vad kan man som professionell  göra för att hjälpa? Nkcdb:s temadag Att leva med dövblindhet äger rum i Stockholm 23 maj. Den handlar  fysiska, psykiska och sociala konsekvenser av funktionsnedsättningen. Både forskning och praktiska verktyg kommer att presenteras. Dagen vänder sig till dig som arbetar […]

Döva möss fick hörseln tillbaks

Gentekniken har tagit ännu ett språng mot att kunna bota Ushers syndrom.
Forskare i Boston har lyckats återskapa hörseln hos möss med Usher1C.

— Det är fantastiskt uppmuntrande. Samtidigt är det lång väg kvar. Innan vi vet om detta är överförbart på människor återstår mycket forskning. Bland annat måste vi testa på större djur, säger docent Gwenaëlle S. Géléoc, en av forskarna bakom studien.

Två nya böcker att beställa från Nkcdb

Två pinfärska böcker finns nu klara att ladda ner eller beställa. ”Att arbeta med livsomställnings­processen – en vägledning” är en bok som många som läst ”Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning – ett inre arbete över tid” frågat efter. Den handlar om att ge praktiskt stöd. . Bokens första del beskriver livsomställningsförloppet. Den andra delen […]

Berättande för barn med medfödd dövblindhet

Storytelling för barn med medfödd dövblindhet – kan det fungera?
— Absolut, säger Rita Gerkema-Nihjhof vid holländska Kentalis. Hennes mastersuppsats visar att berättande med sinnesupplevelser förbättrar utvecklingen även för personer med låg kognitiv förmåga.
För Simon, som är rullstolsburen och utöver sin dövblindhet har en intellektuell funktionsnedsättning, epilepsi och andra sjukdomar, blev resultatet ett större ordförråd och förbättrad kommunikation.