Inlägg av Anne Jalakas

Mänskliga rättigheter ska styra den nya funktions­hinderpolitiken

Jämlika levnadsvillkor och full delaktighet. Det är målet för den nya funktionshinderpolitiken som beslutats av regeringen och ska behandlas av riksdagen i höst.
— En funktionsnedsättning ska inte utgöra ett hinder för ett bra liv, förklarade Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, när hon presenterade det hon kallar för en inriktningsproposition.
Funktionshinderrörelsen välkomnar en ny strategi men klagar på bristen på konkreta åtgärder.

Tid att anmäla sig till vår nationella konferens i samarbete med Kännbart

Att utvecklas genom kultur är en mänsklig rättighet – även om du inte ser eller hör. Arbetar du med insatser eller re-/habilitering enligt LSS, HSL eller SoL? Välkommen till en konferens i samarbete med konstprojektet Kännbart, www.kannbart.nu Enligt artikel 30 i FN-konventionen om för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ska de kunna delta i kulturlivet […]

Flydde till Sverige för att Ibrahim skulle få hjälp

Om Ibrahim fötts i Sverige hade virusinfektionen enkelt kunnat botas. Men i Libyen, dit familjen flytt undan kriget i Syren, fanns inte kunskapen. Ibrahim förlorade både syn och hörsel.
− För att han skulle få hjälp fortsatte vi mot Europa och Sverige, säger pappa Abdallah Alzoubi när vi träffas i den lilla tvårumslägenheten i Mönsterås.

Vandringar på Skåneleden kan vinna pris för bästa utvecklingsprojekt

  För tre år sedan startade naturvandringsprojektet på Glimmerns dagliga verksamhet i Lund. Var tredje vecka vandrar man tillsammans längs Skåneleden i ur och skur. Nu har projektet nominerats till det prestigefylla Götapriset. — För våra deltagare har upplevelserna och utmaningarna i naturen lett till stor personlig utveckling, säger Christina Bodinger som driver projektet tillsammans […]

Teknik för personer med medfödd dövblindhet

Ett elektriskt fotbad med massagefunktion, en smart knapp som skickar signaler till assistenten eller en QR-kod på ett träd som scannas av med surfplattan och visar filmer eller bilder som det går att ”prata” om hemma.
Teknik kan vara ett komplement för att förstå och tolka omgivningen för personer med medfödd dövblindhet. Den kan också och främja kommunikationsutvecklingen. Problemet är att de flesta inte får tillgång till den. Därför har Nkcdb tagit fram ett inspirationsmaterial kring teknik och medfödd dövblindhet. Du hittar det under Teknik och hjälpmedel.

Ny serie webbinarier om teknik och hjälpmedel

Digital ADL – eller Smarta mobiler som hjälpmedel i vardagen för personer med dövblindhet.
Välkommen till våra webbinarier där Nkcdb:s expertgrupp för frågor om teknik och hjälpmedel delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Det första av fyra direktsända webbinarier äger rum den 23 mars klockan 13.00-15.00. Det handlar om de olika systemen för mobiler, likheter och skillnader och hur man får igång talsyntes och punktskrift på respektive modell. De följande webbinarierna tar upp appar, tillbehör, metodik, pedagogik och teknik för alla yrkesgrupper som arbetar med hjälpmedel.

Tre nya filmer om dövblindhet

Tre nya filmer om dövblindhet har tagits fram av Nordens välfärdscenter. Det är filmade föreläsningar som tar upp både medfödd/tidig dövblindhet och förvärvad dövblindhet. Kari Schjöll Brede visar hur Fredrik, en liten pojke med medfödd dövblindhet fick tillgång till ett språk. Föreläsningen bygger på den mastersuppsats hon skrev på universitet i Groningen i Nederländerna.  Kari […]

Många blir ifrågasatta när de ber om insatser

Resurser finns. Men de kommer inte alltid brukarna till del. Ibland för att personer med dövblindhet inte känner till dem. Ibland på grund av dåligt bemötande.
— Många beskriver att de blir ifrågasatta när de ber om insatser, säger synpedagog Ann-Britt Johansson vars färska doktorsavhandling ”Se och hör mig” handlar om hur det är att leva med dövblindhet.
Arbete, familj och sociala relationer är de viktigaste områdena i livet.
— Nästan ingen hade ett arbete men alla pratade om hur viktigt det är. Det som förvånade mig mest var hur dåligt arbetsrehabiliteringen fungerar.

Temadag om fysisk och psykisk hälsa

Dövblindhet innebär en stor risk för fysisk och psykisk ohälsa. Vad kan man som professionell  göra för att hjälpa? Nkcdb:s temadag Att leva med dövblindhet äger rum i Stockholm 23 maj. Den handlar  fysiska, psykiska och sociala konsekvenser av funktionsnedsättningen. Både forskning och praktiska verktyg kommer att presenteras. Dagen vänder sig till dig som arbetar […]