Inlägg av Anne Jalakas

Personliga berättelser om dövblindhet i Almedalen

Går det att ha barn om man har dövblindhet?
Om du förlorar synen helt och hållet – är livet fortfarande värt att leva?
Vad saknar du som ni andra kan göra?
Dessa och många andra frågor svarade Linda Eriksson och Klas Nelfelt, Förbundet Sveriges Dövblinda, på under ett av de två seminarier Nkcdb var med och arrangera i Almedalen.
Vid det andra seminariet fick deltagarna själva göra ett minitest för att se hur det är att ta sig fram utan syn och hörsel och sedan höra Sarah Remgren berätta om sitt liv och om rätten till kommunikation.

HRF kritiserar vårdvalet

HRF, Hörselskadades riksförbund, är starkt kritiska till hörselvården i Östergötland. I en debattartikel i Corren kritiserar Mattias Lundekvam, förbundsordförande, och Bo-Göran Ahl, ordförande, Hörselskadades distrikt i Östergötland vårdvalet. Här kan du läsa deras inlägg. Hörselvården i Östergötland har blivit allt sämre sedan vårdval infördes. För fyra år sedan fick regionen landets bästa betyg i det […]

Tolken har en nyckelroll i bildtelefonin

Vad händer i samtalet vid bildtelefoni?
— Mycket mer än man kan tro. Det som överraskade mig mest är att det är så komplext. Ett samtal är en process där de inblandade tillsammans skapar mening, säger Camilla Warnicke vars doktorsavhandling just lagts fram vid Örebro universitet.
— Det är inte som många tror, att tolken bara överför budskap.

Bengt Westerberg kritiserar LSS-direktiv

Är kostnaderna för personlig assistans ohållbara? Inte alls, menar Bengt Westerberg, ”pappa” till LSS och assistansreformen. — De är bara ohållbara om man anser att personer med funktionsnedsättning inte ska hänga med i den allmänna standardutvecklingen i samhället, säger han i den färska rapporten ”Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen”. […]

Nytt nummer av Forskning om funktionshinder pågår

Att ta fram papper att skriva på eller använda improviserade gester är enkla sätt att förbättra kommunikationen med personer som inte kommunicerar med ljud. Ändå används de sällan. Orsaken är audismen, hörandenormen i samhället. I senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår” diskuteras ljudmiljön utifrån den nya forskarantologin ”Ljud tar plats – funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer”. […]

Stor kunskapsbrist om flyktingar med funktionsnedsättning

Situationen för flyktingar med funktionsnedsättningar är svår. Kunskapsbristen är stor, både i Sverige och internationellt. Det visar den kartläggning som Myndigheten för delaktighet gjort. Rapporten fokuserar på en rad områden: boende, hälsoundersökning, hälso- och sjukvård, stöd och service, utbildning och arbete. Inom alla dessa presenteras fakta, statistik och synpunkter från centrala aktörer. Rapporten Personer med […]

Att utvecklas genom kultur – välkommen till en spännande dag!

Kultur är en mänsklig rättighet – även för den som inte ser eller hör. Men vad behövs för att personer med dövblindhet ska kunna delta i kulturlivet på samma villkor som andra? Vad finns det för resurser? Hur – och med vem – kan man samarbeta?
Allt detta diskuteras på Nkcdb:s nationella konferens ”Att utvecklas genom kultur”. Den äger rum 11 oktober i Stockholm och arrangeras i samarbete med det omskrivna och uppskattade konstprojektet Kännbart. Missa inte chansen att själv uppleva konst utan syn och hörsel och att ta del av människors egna erfarenheter av kultur som en väg till hälsa.

Hjälpmedelsutredningen klar!

I dag har hjälpmedelsutredningen, vars officiella namn är ”På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen”, lämnat sitt förslag till Åsa Regnér,  ansvarig statsråd. Utredningen föreslår bland annat att systemet med fritt val slopas och att brukarna får inflytande när förfrågningsunderlaget och sortimentsinnehåll tas fram vid de offentliga upphandlingar som görs. Uppdraget för utredningen, […]

Träna hjärnan genom att lyssna på komplicerade saker

Att elever med hörselnedsättning behöver en bra ljudmiljö är lätt att förstå. Men alla är inte lika medvetna om ljudmiljöns betydelse för elever som inte ser. Än mindre om hur det blir när båda sinnena är nedsatta.
— När jag förlorade synen flyttades fokus från att titta rakt fram till att uppleva världen runt om. Jag kunde känna mig som en parabol som tog in intryck från alla håll, säger Sara Backström Lindeberg, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Hon har skrivit forskningsrapporten ”Med ljudet som omvärld” och föreläste på Ljudcentrums symposium ”Höra men inte se, Se men inte höra” i Lund tillsammans med bland andra Ann-Charlotte Larsson, även hon vid SPSM.

En hel värld ryms på en fingertopp

— Att en hel värld kan rymmas på en yta av cirka 0,25 kvadratcentimeter, det vill säga på en fingertopp, är otroligt!
Anneli Veispak, forskare vid universitet i nederländska Leuven, ser punktskrift som ett perfekt exempel på hur flexibelt vårt nervsystem är.
Hennes forskning visar att det är viktigt att punktläsare har en stor vokabulär och att det är bättre att öva på riktiga ord än på nonsensord.
— När du läser börjar hjärnan omedelbart arbeta för att förstå vad det är för ett ord som ska komma och försöka matcha bokstäverna med tänkbara ord ur det inre lexikonet, säger Anneli Veispak som undersökt estniska och holländska punktskriftsläsare.