Framsidan på hemsidan Appsök med rubriken "Hitta tillgänglighetsgranskade appar"

AppSök – Hitta tillgängliga appar

Av Ronnie Widmark

I tidigare blogginlägg skrev jag om Projekt Appsök och lovade där att informera när söktjänsten var färdig att användas, vilket den är nu.

Nkcdb:s inspirationsdag om teknik i vardagen den 19 oktober var AppSök en av punkterna vilket gav positiv respons i form av flera nya användare. Efter ett utvecklingsprojekt är det spännande att öppna upp tjänsten och låta andra använda resultatet.

Stöd i IKT arbetet

När jag i slutet av 2014 blev tillfrågad att vara med i projektet AppSök såg jag en möjlighet i att bidra till att söktjänsten även skulle bli ett stöd i IKT arbetet kring personer med dövblindhet.

Min erfarenhet som behandlare inom habiliteringen är annars att personer med dövblindhet som grupp lätt glöms bort bland de större grupperna som ofta domineras av kognitiva- och kommunikativa svårigheter samt rörelsenedsättningar.

När du nu hittar appar genom AppSök:s webbsida är dessa testade utifrån hundratals vanliga tekniska behov för personer med

  • Dövblindhet
  • Blindhet
  • Synnedsättning
  • Dövhet
  • Hörselnedsättning
  • Rörelsehinder
  • Stora rörelsehinder
  • Kognitiv funktionsnedsättning
  • Kommunikativa svårigheter.

Dövblindhet en av grupperna

Dövblindhet är alltså en av grupperna som finns sökbar samt att apparna är testade separat med både inbyggda och externa hjälpmedel som exempelvis skärmläsare Talkback, Brailleback, VoiceOver och även kopplingen till punktdisplay.

En bonus med AppSök kan också bli att upptäcka appar som från början är tänkta att stötta andra funktionsnedsättningar men som kan fungera alldeles utmärkt för person med någon form av dövblindhet.

Lätt att missa bra appar

Jag menar att det kan vara lätt att missa bra stödjande appar när de är tänkta för målgrupper som vi själva inte alls möter om dagarna. Det jag inte känner till som behandlare, ger jag inte råd och stöd om vilket i slutändan kan ge färre förslag på möjligheter till brukaren i sin habilitering.

Eller det jag inte känner till som brukare, kan jag ha svårt att ta reda på själv och då är råden och stödet med anpassningar extra viktigt för att höja delaktigheten i samhället.

Om en app är tänkt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och innehåller extra möjligheter till anpassade påminnelser, kanske man inte tänker på att detta även kan stötta person med dövblindhet tack vare att notifieringar kan ges taktilt eller genom annan varseblivning.

Eller en annan app som är tänkt extra för personer med rörelsenedsättning, kan ge möjlighet till taktil åtkomst genom reglagestyrning och förenkla vanliga moment som annars slösar onödig energi.

Eller använda appen ihop med automatiseringar och andra trycka hända moment i syfte att lägga energi på andra mer grundläggande behov.

Bara om appen är tillgänglig…

På Nkcdb:s inspirationsdag den 19 oktober visades exempel på hur appar och trycka-hända-funktioner – som oftast är tänkta till andra målgrupper – kan användas kring personer med dövblindhet. Men bara om appen är tillgänglig…

För dig som arbetar kring personer med dövblindhet: Gå in på: www.appsok.se och registrera dig för ett prova på konto för att leta fram tillgänglighetsgranskade appar.

Tipsa där om fler appar som behöver granskas! Följ gärna utvecklingen och se instruktionsfilmer på Appsöks bloggsida www.appsokprojekt.se