porträtt Thomas Rannstad Haugen

Lycka är mer än att kunna se

När han var tio-tolv år förstod han att han inte såg lika bra som skolkamraterna, varken i gympasalen eller på fotbollsplanen.

Under tonåren minskade synfältet gradvis för att så småningom helt försvinna. Orsaken var näthinnesjukdomen retinitis pigmentosa.

Nu har Thomas Rannstad Haugen skrivit en bok om resan från seende till blind och om vilka strategier han använt sig av för att få ett bra liv.

Fler artiklar:

Mattias Ehn porträtt

Jobbet är en friskfaktor

/
Jobbet är en friskfaktor för personer med dövblindhet. Det visar den första vetenskapliga studien i världen som gjorts om sambandet mellan arbete och psykisk hälsa. - Var femte person med Ushers syndrom typ II som inte arbetar utan har sjukersättning har försökt ta sitt liv, säger Mattias Ehn, psykolog vid dövblindteamet i Stockholm och doktorand vid Audiologiskt forskningcenter, Örebro Universitet. - Det är alarmerande siffror. Min forskning visar att vi måste göra allt för att hjälpa människor att stanna kvar på jobbet.
bilder på sex personer och frågan Hur många av oss har dövblindhet

Nu drar vi till Almedalen!

/
Ingenstans finns så många beslutsfattare samlade samtidigt som under Almedalsveckan. I år finns Nkcdb på plats, tillsammans med FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda. Vi ska både ta del av andras erfarenheter och göra vad vi kan för att öka kunskapen om dövblindhet. Det gör vi bland annat genom att dela ut det här kortet som avlivar föreställningen att det syns vem som har dövblindhet och vem som inte har det.

PRENUMERERA PÅ INFORMATION FRÅN OSS

Genom att prenumerera kan du få artiklar, meddelanden och blogginlägg från oss direkt till din e-postadress,
klicka här för att prenumerera!