Fler artiklar:

Teknik för personer med medfödd dövblindhet

/
Ett elektriskt fotbad med massagefunktion, en smart knapp som skickar signaler till assistenten eller en QR-kod på ett träd som scannas av med surfplattan och visar filmer eller bilder som det går att ”prata” om hemma. Teknik kan vara ett komplement för att förstå och tolka omgivningen för personer med medfödd dövblindhet. Den kan också och främja kommunikationsutvecklingen. Problemet är att de flesta inte får tillgång till den. Därför har Nkcdb tagit fram ett inspirationsmaterial kring teknik och medfödd dövblindhet. Du hittar det under Teknik och hjälpmedel.

Ny serie webbinarier om teknik och hjälpmedel

Digital ADL - eller Smarta mobiler som hjälpmedel i vardagen för personer med dövblindhet. Välkommen till våra webbinarier där Nkcdb:s expertgrupp för frågor om teknik och hjälpmedel delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Det första av fyra direktsända webbinarier äger rum den 23 mars klockan 13.00-15.00. Det handlar om de olika systemen för mobiler, likheter och skillnader och hur man får igång talsyntes och punktskrift på respektive modell. De följande webbinarierna tar upp appar, tillbehör, metodik, pedagogik och teknik för alla yrkesgrupper som arbetar med hjälpmedel.