den teckenspråkiga kommunicerar med tolken som syns i datorn

Tolken har en nyckelroll i bildtelefonin

Vad händer i samtalet vid bildtelefoni?
— Mycket mer än man kan tro. Det som överraskade mig mest är att det är så komplext. Ett samtal är en process där de inblandade tillsammans skapar mening, säger Camilla Warnicke vars doktorsavhandling just lagts fram vid Örebro universitet.
— Det är inte som många tror, att tolken bara överför budskap.

Fler artiklar:

En urholkad trädstam utgör grunden för det här konstverket.

Att utvecklas genom kultur - välkommen till en spännande dag!

/
Kultur är en mänsklig rättighet – även för den som inte ser eller hör. Men vad behövs för att personer med dövblindhet ska kunna delta i kulturlivet på samma villkor som andra? Vad finns det för resurser? Hur – och med vem – kan man samarbeta? Allt detta diskuteras på Nkcdb:s nationella konferens "Att utvecklas genom kultur". Den äger rum 11 oktober i Stockholm och arrangeras i samarbete med det omskrivna och uppskattade konstprojektet Kännbart. Missa inte chansen att själv uppleva konst utan syn och hörsel och att ta del av människors egna erfarenheter av kultur som en väg till hälsa.
Ann-Charlotte till vänster har mörk tröja och ljust hår i svans, Sara till höger har halvlångt cendréfärgat hår och blommig klänning.

Träna hjärnan genom att lyssna på komplicerade saker

/
Att elever med hörselnedsättning behöver en bra ljudmiljö är lätt att förstå. Men alla är inte lika medvetna om ljudmiljöns betydelse för elever som inte ser. Än mindre om hur det blir när båda sinnena är nedsatta. — När jag förlorade synen flyttades fokus från att titta rakt fram till att uppleva världen runt om. Jag kunde känna mig som en parabol som tog in intryck från alla håll, säger Sara Backström Lindeberg, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon har skrivit forskningsrapporten "Med ljudet som omvärld" och föreläste på Ljudcentrums symposium "Höra men inte se, Se men inte höra" i Lund tillsammans med bland andra Ann-Charlotte Larsson, även hon vid SPSM.
porträtt i halvfigur Anneli Veispak, långt ljust hår och Barry Hughes glasögon och skägg

En hel värld ryms på en fingertopp

— Att en hel värld kan rymmas på en yta av cirka 0,25 kvadratcentimeter, det vill säga på en fingertopp, är otroligt! Anneli Veispak, forskare vid universitet i nederländska Leuven, ser punktskrift som ett perfekt exempel på hur flexibelt vårt nervsystem är. Hennes forskning visar att det är viktigt att punktläsare har en stor vokabulär och att det är bättre att öva på riktiga ord än på nonsensord. — När du läser börjar hjärnan omedelbart arbeta för att förstå vad det är för ett ord som ska komma och försöka matcha bokstäverna med tänkbara ord ur det inre lexikonet, säger Anneli Veispak som undersökt estniska och holländska punktskriftsläsare.
Åsa Regnér i talarstol.

Mänskliga rättigheter ska styra den nya funktions­hinderpolitiken

/
Jämlika levnadsvillkor och full delaktighet. Det är målet för den nya funktionshinderpolitiken som beslutats av regeringen och ska behandlas av riksdagen i höst. — En funktionsnedsättning ska inte utgöra ett hinder för ett bra liv, förklarade Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, när hon presenterade det hon kallar för en inriktningsproposition. Funktionshinderrörelsen välkomnar en ny strategi men klagar på bristen på konkreta åtgärder.
Google translate:

NYHETER

NKCDB PÅ FACEBOOK

Detta innehåll är inte tillgängligt. Besök vår facebook-sida istället.

3 days ago

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb

GLÖM INTE ANMÄLA DIG till en dag kring kultur och mänskliga rättigher!

Arbetar du med insatser eller re-/habilitering enligt LSS, HSL eller SoL?
Välkommen till en konferens i samarbete med konstprojektet Kännbart, www.kannbart.nu

Enligt artikel 30 i FN-konventionen om för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ska de kunna delta i kulturlivet på samma villkor som andra. Lokaler, material och aktiviteter ska vara tillgängliga. Det är vad projektet Kännbart handlar om.

Ta chansen att uppleva konst utan syn och hörsel och diskutera kulturens betydelse för kommunikation, utveckling, rehabilitering och hälsa. Hur kan du i din verksamhet göra kultur möjlig och tillgänglig för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet?

Att utvecklas genom kulturOkt 11, 9:00f mArmémuseum konferens, Riddargatan 13, StockholmGLÖM INTE ANMÄLA DIG till en dag kring kultur och mänskliga rättigher!

Arbetar du med insatser eller re-/habilitering enligt LSS, HSL eller SoL?
Välkommen till en konferens i samarbete med konstprojektet Kännbart, www.kannbart.nu

Enligt artikel 30 i FN-konventionen om för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ska de kunna delta i kulturlivet på samma villkor som andra. Lokaler, material och aktiviteter ska vara tillgängliga. Det är vad projektet Kännbart handlar om.

Ta chansen att uppleva konst utan syn och hörsel och diskutera kulturens betydelse för kommunikation, utveckling, rehabilitering och hälsa. Hur kan du i din verksamhet göra kultur möjlig och tillgänglig för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet?
... See MoreSee Less

Att utvecklas genom kultur
Hämta fler